Coromatic jobbar med hållbarhet

Med Coromatic kan ni bli en del av lösningen på klimatfrågan

Digitaliseringen av samhället skapar helt nya möjligheter att hitta nya och smarta sätt att leverera tjänster, mötas, ge vård och konsumera upplevelser –  en utveckling som förenklar våra liv och som dessutom har en positiv inverkan på klimatet. Utmaningen är att digitaliseringen kan vara väldigt energikrävande, och många bedömare menar att vi i digitaliseringens spår snart kan vara ikapp flyget vad gäller de klimatutsläpp som datan genererar. Så kan det förstås inte få fortsätta.

Digitaliseringen ska inte innebära en försämring för klimatet

På Coromatic har vi sedan länge bestämt oss för att det positiva med digitaliseringen inte ska innebära en försämring för klimatet. Tillsammans med våra kunder driver vi på utvecklingen mot en framtid där datacentret är helt cirkulärt, och där driften är netto noll i klimatutsläpp. På så sätt kan digitaliseringen istället bli klimatpositiv, och bidra till minskade utsläpp totalt sett.

 

Coromatic sustainibiity

 

Även om vi inte är i mål fullt ut än, så har vi kommit en väldigt lång bit på vägen. För med smart teknik och innovativa lösningar behöver inte en ökad dataförbrukning innebära högre energikonsumtion eller högre elkostnader.