Coromatic kvalitets- och miljöpolicy

Certifiering

Coromatic har en fastslagen kvalitets- och miljöpolicy

Coromatics ISO-certifiering är viktig för oss då vi har ett stort, globalt engagemang i kvaliteten på i produkter, lösningar och tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi ser kvalitet som en grundläggande komponent i det värde våra kunder får från Coromatic.

Coromatic arbetar konstant för att nå målen full kundtillfredsställelse, att leverera förstklassiga produkter, lösningar och tjänster, samt att överträffa kundernas krav. Coromatic inser att marknaden är den drivande kraften bakom allt vi gör och inför därför effektiva affärsprocesser som ger ett mervärde för våra kunder och intressenter.

Coromatics chefer ansvarar för att sätta upp mål och vidta åtgärder för att ständigt förbättra kvalitet och kundtillfredsställelse. Alla Coromatics medarbetare bidrar till ständig förbättring som en självklar del av vårt kvalitetsstyrningssystem.

 

Coromatic har kvalitetssäkrat sitt kvalitetsstyrningssystem enligt den internationella ISO-standarden 9001/14001. Certifikatet är utfärdat av sbcert. Certifikatet omfattar Coromatic Group AB.

OCP Critical Facilities Operations (CFOPS) Framework

På Coromatic strävar vi efter att attrahera, behålla och utveckla branschens bästa medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Med OCP CFOPS Framework kurs- och certifieringsprogram kan vi erbjuda våra medarbetare  en möjlighet att förbättra sin kompetens och expertis inom Operations Management  i samverkan med andra i Norden.

 

Coromatic Academy

 

OCP CFOPS Framework-kursen täcker in ämnen inom:

  • användning och tillämpningsområden för OCP Critical Facilities Operations Framework
  • Facilities Management-riktlinjer i enlighet med EN 15221
  • Grunderna i ITIL®
  • EN 50600 Information för förvaltning och drift
  • Uptime Institute® Operational Sustainability

Efter avslutad kurs och ett skriftligt prov utfärdas ett personligt OCP CFOPS Framework-kursintyg till kursdeltagarna. I kursen ingår ett besök på en verksamhetskritisk anläggning  och övningar att göra hemma. Kursen har hållits sedan 2015, och mer än 50 anställda på Coromatic har utbildats och certifierats sedan dess.

 

Open Compute Project (OCP)

Open Compute Project (OCP) är en organisation som utvecklar teknik  och bästa praxis, för stora datacenter. Bland deltagarna finns Facebook, IBM, Intel, Nokia, Google, Microsoft, Seagate Technology, Dell, Rackspace, Cisco, Goldman Sachs, Fidelity, Lenovo och Alibaba Group.

OCP erbjuder en öppen plattform för att dela immateriella rättigheter och driva på IT-branschens utveckling, bl.a. med öppna projekt inom programvarusegmentet. Coromatic har satt samman ett ramverk, CFOPS Framework, för kvalitetsstyrning och drift av datacenter och annan verksamhetskritisk infrastruktur. Detta ramverk används för att förbättra prestandan, minska kostnaderna och riskerna samt för att minimera miljöpåverkan i linje med befintliga standarder på marknaden.

Ramverket har donerats till Open Compute Project (OCP) och godkänts av det erkända OCP CFOPS Framework. Det är fritt att använda för att driva verksamhetskritiska anläggningar och anses användbart som rekommenderad bästa praxis för OCP Facility Recognition-programmet för colocation-datacenter.