Coromatic Operation Center

Operation Center – statusövervakning, datainsamling och proaktiva rekommendationer för ditt datacenter

Saknar du överblick över statusen i ditt datacenter? Håller oron för att driften ska gå ner dig vaken om natten? Vill du lägga mer tid på strategiska förbättringar i stället för onödiga larmutryckningar?

 

Med Coromatic Operation Center får du kontroll på hur ditt datacenter mår – i realtid. På så sätt kan du undvika utryckningar på falska larm och få underlag för smarta och proaktiva underhållsinsatser.

Genom en unik molnbaserad fjärrövervakningslösning visualiseras status i datacentret. Med Operation Center får du dessutom tillgång till hela vårt team av tekniska experter som analyserar data från just din driftsmiljö och ger rekommendationer till förbättringar.

Coromatic Operation Center

Är det här intressant för dig?

Kontakta oss för att ta kontrollen över statusen i din verksamhetskritiska infrastruktur med prenumerationstjänsten Operation Center.

 

Det här vinner du med Operation Center

 • Prestationsförbättring
  Smart och effektiv övervakning minskar både risker och kostnader genom prioriterade och avvägda åtgärder.

 

 • Proaktiv riskhantering
  En proaktiv approach till övervakning minimerar risken för driftstopp och upptäcker avvikelser tidigt. Med Operation Center blir det möjligt med djupare insyn i den verksamhetskritiska infrastrukturen genom hela livscykeln.

 

 • Maximera avkastning på investeringen
  Vägledning för framtida förvaltning, förbättringar och nyttjande genom analys av anläggningens nuvarande status och historiska trender. Du får tillgång till vårt team av tekniska experter som analyserar data från just din driftsmiljö

 

 • Kvalitetssäkring
  Du kan frigöra resurser och bli mindre personberoende i din anläggning. Vi kan verksamhetskritisk infrastruktur. Med Operation Center får du tillgång till våra beprövade processer och höga kompetens.

Smart övervakning är avgörande i de flesta branscher

Företag måste fungera 24/7 och ledningen kräver tillgång till rätt information, var som helst och när som helst. Därför är övervakning av kritiska system, med kontinuerliga varningar, nyckeln till att undvika kriser och upprätthålla hög tillgänglighet.

Forskning visar dessutom att initiala insatser och smart larmhantering kan minska antal larm med 40 – 50%.

 

Operation Center OC-flöde

 

 

Vad är Operation Center?

Vårt Operation Center bygger på en intelligent molnplattform som övervakar och ger insyn i den verksamhetskritiska infrastrukturen. Denna insyn ger dig tillgång till viktig information som tidigare kanske förbisågs.

Tjänsten är designad för att möta organisationers behov av robusthet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet.

Det som gör oss unika är kopplingen till Coromatics interna expertis och fysiska närvaro av tekniska specialister inom varje kompetensområde i ett datacenter.

Plattformen bygger på en systematisk och automatiserad fjärrövervakningstjänst med viktiga nyckeltal om den kritiska anläggningen. På så sätt kan vi omvandla data till operativa insikter och effektivitet för alla nivåer i organisationen.

 

En förutsättning för ökad kontroll

Operation Center ger förutsättningar för ökad kontroll via en dashboard som visualiserar status i realtid. Samma vy som experterna i vårt Operation Center använder är också tillgänglig för dig som kund.

Plattformen möjliggör även smart larmhantering och felsökning, vilket ger förutsättningar att exempelvis proaktivt minimera driftstopp. Tjänsten är redundant utformad för hög säkerhet och tillgänglighet.

 

Det som gör oss unika

Vår styrka och det som gör oss unika är plattformens koppling till vår interna expertis. Som en del av Operation Center tillhandahåller vi expertbedömningar och visualiserar nödvändiga serviceaktiviteter. Syftet är att undvika upprepade incidenter och ge förslag på förbättringar i den verksamhetskritiska infrastrukturen.

I tjänsten samlas trender och diagnostik in och rapporteras kontinuerligt. Det blir input till bättre kapacitetshantering, optimering, riskhantering, effektivitets- och energiförbättringar.

 

Coromatic Operation Center

 

Vi levererar  

Pålitliga dashboards och trender

 • Visualisera infrastrukturens hälsa genom en transparent och lättförståelig realtidsvy.
 • Få insyn i viktiga prestationsindikationer för kapacitet och effektivitet i realtid.
 • Se trender och diagnosrapporter på utvalda KPI:er.

 

Smart larmhantering

 • Minimera onödiga utryckningar på grund av falska larm.
 • Få rådgivning och support av våra tekniska experter.
 • Öka förståelsen genom förbättrad information om aktuell status eller incident.

 

Expertråd, rapportering och planering

 • Ta del av kontinuerliga expertbedömningar för att identifiera nödvändiga serviceaktiviteter.
 • Förbättra kapacitetsplaneringen baserat på dataanalys och hög kompetens.
 • Jämför KPI:er mot industristandarder och globala riktlinjer.

 

Intresserad?

Kontakta oss för att ta kontrollen över statusen i din verksamhetskritiska infrastruktur med prenumerationstjänsten Operation Center.

Läs mer i Coromatics Whitepaper nedan:
> Operation Center (PDF)