Prefabricerade modulära datacenter från Coromatic

Kundanpassade prefabricerade datacenter

 

Coromatic har utvecklat ett koncept där vi kundanpassar prefabricerade modulära datacenter. Vi designar dem utifrån varje kunds behov och de förutsättningar som följer med den exakta plats som anläggningen skall slutmonteras på.

På senare år har efterfrågan på modulära konstruktioner ökat tack vare dess flexibilitet och korta leveranstider samt för att de kan placeras var helst där datacenterkapacitet behövs.