Monitorering och övervakning av datacenter

Monitorering och övervakning av datacenter

Datacentret är hjärtat i verksamheten, DCIM är datacentrets flygledartorn

Datacentret är hjärtat i verksamheten och man förutsätter full kontroll, styrning och övervakning av densamma. DCIM (Data Center Infrastructure Management) är en benämning för hur man hanterar servrar, kopplingarna i datacentret, processerna för ändringshantering, den ekonomiska styrningen och övervakningen av datacentret. Utan rätt nivå på DCIM kan övervakning, kontroll och styrning utsättas för onödig risk. DCIM kan ses som datacentrets flygledartorn.

Trenden går mot övergripande kontroll

Mixen av ny och äldre utrustning i datacentret gör miljön extremt komplex samtidigt som kraven på kontroll vad gäller kostnader, kapacitet och förändringar ökar. Behovet av att vilja samla all relevant information på ett ställe och därmed uppnå en övergripande kontroll har därför uppstått.

 

Att inte ta hänsyn till DCIM får negativa konsekvenser

Företag väljer antingen att fokusera på kostnadsbesparingar av elkonsumtion, konsolideringar och operativa kostnader via nedskärningar eller outsourcing utan att värdera effekter och risker eller att aktivt arbeta med miljön via DCIM och därigenom skapa kostnadskontroll och en effektiviserad miljö.

 

Coromatics rekommendation är att utvärdera er datacentermiljö för att få kontroll

Att få kontroll över sina produkter, optimera energiförbrukning, maximera kapacitetsplaneringen, få tydliga förändringsprocesser och samla allt i ett verktyg resulterar i fantastiska synergier. Rekommendationen är att låta Coromatic utvärdera hur er datacentermiljö ser ut idag och presentera de effekter, nyttor och besparingar ni får ut av ett aktivt arbete med DCIM.