Smarta fastigheter

Vi förstår hur smarta fastigheter påverkar kunders dagliga affärer

 

Med digitalisering och ökad andel distansarbete så behöver många företag arbeta med sin kapacitet för att säkerställa sina verksamheter. Uppkopplade och smarta fastigheter är i dagsläget ett måste för att hantera dagliga affärer på ett smidigt och effektivt sätt. Coromatic har lång erfarenhet av nätverk och kommunikation med förståelse för hur en verksamhetskritisk infrastruktur är kopplad till våra kunders affärer. Vi tar fram skräddarsydda nätverk inom såväl datacenter som hela fastigheter, med lösningar för allt från kabelsystem till mobilkommunikation för en hel byggnad.

Nätverksinfrastrukturen ska minimera risken för incidenter

Nätverksinfrastrukturen i fastigheter ska minimera risken för att incidenter uppstår, avlasta och stödja våra kunders affärsverksamhet. Den ska dessutom möta behovet både idag och i morgon, sett till framtida expansion och tillväxt. Det är ingen lätt uppgift.

 

 

Smarta och uppkopplade fastigheter

 

 

Dagens kabelsystem omfattar betydligt mer än bara data- och teletrafik

Lägg därtill att det som tidigare handlade om endast data- och teletrafik, idag omfattar allt från trådlöst, IP-kameror, video, AV, accesskontroll, inomhustäckning för mobil, sensornätverk och fastighetsstyrning, till strömförsörjning av LED-belysning inom kontoret. Då kan man konstatera att fastighetens kabelsystem inte är en uppgift att ta lätt på.

Vi erbjuder exempelvis:

  • Designlösningar samt installation för datacenter
  • Funktions- och framtidssäkrad nätverksinfrastruktur i fastigheten
  • Inomhustäckning för mobila lösningar
  • Centraliserade wifi-lösningar
  • Intelligenta realtidsbaserade dokumentationslösningar
  • Säkerhet (passage och IP-kameror)

 

Installation sker av specialutbildade tekniker för nätverk och kommunikation

Coromatic har egna specialutbildade tekniker och partners inom varje kompetensområde, specialiserade på att hantera kritiska miljöer. Dessutom arbetar vi nära de största tillverkarna av de komponenter som ingår i anläggningen. På så sätt kan vi erbjuda kompletta helhetslösningar där vi kan hjälpa till med allt ifrån design och projektering till installation och driftsättning.