Service på 21 platser i Norden - Coromatic

Serviceorganisation bestående av specialutbildade tekniker inom varje kompetensområde på fler än 21 platser i Norden

Som den ledande leverantören av lösningar för kritisk infrastruktur i Norden och med över 30 års branscherfarenhet har Coromatic levererat mängder av olika projekt i Norden. Efterfrågan på kvalificerad kompetens för service och underhåll och för att säkerställa en avbrottsfri drift 24/7/365 ökar varje år.

Drift av datacenter säkrar digitala tjänster
– Det finns ingen annan aktör i Norden som har samma djupa kompetens och praktiska erfarenhet när det kommer till design, byggnation och löpande drift av datacenter. Coromatic har försett oss med ett datacenter som är byggt helt efter våra krav, och deras finansieringsmodell med en fast kostnad för drift och underhåll till ett förutbestämt pris gör att vi enkelt kan budgetera för kostnaden över 10 år. Det skapar trygghet och tydlighet och ger oss inom IT möjlighet att fokusera våra resurser på affärsutvecklande IT-tjänster, säger Patrik Landin på Swedbank. Läs mer

Coromatic har en serviceorganisation bestående av specialutbildade tekniker inom varje kompetensområde. Samtliga tekniker är certifierade på våra leverantörers olika produkter och utbildade för att hantera anläggningar i kritiska miljöer. Till dessa så tillkommer vårt nätverk av partners som tillför olika tjänster och specialiseringar så att vi kan erbjuda helhetsansvar åt våra kunder. Vi har mer än 220 specialiserade servicetekniker på fler än 21 platser runtom i Norden.

 

Ordning och reda – enkelt och tydligt – precis som service skall vara

All kommunikation och återkoppling sker via våra servicekoordinatorer som hanterar alla ärenden och serviceaktiviteter. Alla aktiviteter och ärenden läggs in i vårt servicesystem och sparas över tid. Våra kunder kan på detta sätt enkelt få tillgång till utförda och planerade aktiviteter samt all dokumentation över anläggningen.

 

020–45 05 05 – ett servicenummer – många kontakter
Via vår Singel Point of Contact (SPOC) kommer du snabbt och enkelt i kontakt med vår serviceorganisation oavsett när på dygnet du behöver hjälp. Ett samtal löser dina problem och hanterar alla ingående produkter och funktioner i din anläggning.

 

Livscykel verksamhetskritiska anläggningar 10-30 år

Coromatic hjälper Stena Metall

Proaktiv service säkrar datacenterdriften åt Stena Metall
Vi är duktiga på IT, men inte experter på allt som behövs för att hålla ett datacenter igång. Därför har vi valt att överlämna det till proffsen. Det handlar om att säkerställa en kontinuerligt stabil drift av vårt datacenter, förklarar Daniel Herrlin, gruppchef IT Operations på Stena Metalls IT-avdelning.

Serviceaktiviteter i enlighet med vår miljöpolicy och våra miljömål

I alla våra serviceaktiviteter arbetar vi i enlighet med vår miljöpolicy och våra miljömål för att på ett effektivt sätt minimera miljöpåverkan. Det innebär att vi använder miljöanpassade produkter, verkar för att alla transporter sker på ett för miljön gynnsamt sätt, återvinner allt material på ett miljöeffektivt sätt och att vi följer miljödebatten för att kunna öka vårt kunnande och bli ännu bättre. Detta i kombination med att vi informerar och utbildar våra tekniker i miljöfrågor.

Helheten är viktig
Coromatics styrka är kunskapen om helheten. Ingen anläggning är starkare än dess svagaste länk. Vår erfarenhet från hur man designar och bygger anläggningar till hur dessa skall servas och underhållas över tiden är vår styrka till våra kunders fördel.

 

Förebyggande service för att undvika driftstörningar

Coromatic verkar för att kundens driftsmiljö underhålls och servas genom regelbundna och schemalagda aktiviteter för att förebygga eventuella driftstörningar. Förebyggande service av anläggningens ingående funktioner utförs regelbundet av våra tekniker inom varje funktionsområde. Servicebesök med varierande insatser beroende på funktion, anläggningsstruktur och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Ett serviceschema indikerar när ni kan förvänta er besök av våra tekniker och efter utförd service meddelas det att det finns en servicerapport i vårt servicesystem.

Serviceavtal – en försäkring för hög tillgänglighet

Genom ett serviceavtal med Coromatic får ni en försäkran om kontinuerligt underhåll av er driftmiljö och en garanterad inställelsetid när en tekniker skall vara på plats. När vi tar fram ett avtal så tar vi hänsyn till era specifika behov. Era krav på tillgänglighet, ekonomi och typ av anläggning är avgörande faktorer för vilken nivå av service som skall tillämpas.

 

Justeringsarbeten
Vid varje servicetillfälle kontrolleras förändrade förhållanden i anläggningen och nödvändiga justeringar utförs. Våra servicetekniker utför vissa justeringsarbeten i samband med service och rapporterar och rådgör om större förändringar är nödvändiga.

 

Alltid tekniker på plats enligt avtalad servicenivå

Vid eventuella fel eller driftstörningar kan servicetekniker tillkallas. Det kan ske automatiskt via larm från larmanläggningen eller av er driftspersonal. Dygnet runt – året om – finns en servicetekniker på plats för åtgärd enligt avtalad servicenivå.