Strategisk rådgivning Coromatic

Därför är strategisk rådgivning nödvändig

Digitaliseringen fortsätter att utmana traditionella affärsmodeller. Och med den ställs nya krav på infrastruktur där kraftförsörjning, datakommunikation, tillgänglighet och säkerhet är avgörande för att kunna driva verksamhet. Oavsett vilka utmaningar ni står inför när det gäller val av lösningar så kan man ibland behöva hjälp i både små och stora beslut. Vi är en oberoende rådgivande funktion inom Coromatic som stödjer såväl nya som befintliga kunder.

Syftet med tjänsterna inom detta segment är att säkerställa att du har de underlag du behöver för att fatta ett väl underbyggt beslut. Vi har en bred produktportfölj som inkluderar hela kedjan inom datacenter och tillhörande kritisk infrastruktur. Från projektering och byggnation till drift, service & underhåll.

Framtagande av business case

Vi tar fram ett affärsmässigt och väl underbyggt beslutsunderlag där nytta, kostnad och risk vägs mot behov och utmaningar. Det kan vara kommande investeringar i verksamhetskritisk anläggning eller för en fortsatt digitaliseringsresa.

 

Framtagande av business case strategisk rådgivning

 

Strategier för datacenter


Vad är rätt alternativ för er, vi hjälper er med genomlysning av er strategi för datacenter. On-prem, co-location, cloud eller en hybridlösning. Vi tillser att ni har rätt nivå på redundans, uppfyller säkerhetskrav och sprider riskerna bäst utifrån era krav. Vi guidar er igenom nya regleringar – hur de kan påverka er nuvarande strategi exempelvis inom miljö- och energieffektivitet.

 

Strategier för datacenter

 

Placering av datacenter


Vi hjälper er när ni ska välja placering av ert datacenter. Utifrån era behov inventerar vi vilka alternativ som bäst passar era förutsättningar när det kommer till den blivande etableringen.

Det kan vara geografiska faktorer, storleksmässiga, finns det befintliga fastigheter eller behöver det byggas helt nytt och som tillgodoser era behov på hållbarhet exempelvis värmeåtervinning. Vi tar fram olika alternativ och kan även hjälpa till i arbetet med att formulera prospekt för kommande upphandling.

 

Placering av datacenter

 

Utvärdering av colocation


Genom att utvärdera alternativ och presentera lämpliga colocationaktörer utifrån era krav på exempelvis skyddsnivå, geografisk placering, tillgänglighet, hållbarhet och skalbarhet tar vi fram ett underlag för ert beslut. Det kan också vara specifika krav på era leverantörer såsom SLA:er, skyddsklassning med mera.

 

Colocation datacenter

Övertagande av drift (Transition)

Vi hjälper er med att sätta upp en driftsorganisation utifrån best practice och mångårig erfarenhet. Vi kortar ned ledtid och bygger upp en ny eller förbättrar en befintlig organisations rutiner och processer.

Vi säkerställer att kritiska processer, som exempelvis incidenthantering, hänger ihop hela vägen från verksamhet till leverantör. Vi skapar en naturlig samverkan mellan IT-avdelning och fastighet, där fokus ligger på driften av den kritiska anläggningen.

 

Övertagande av drift datacenter

 

Hållbarhetsstrategi

Behöver ni hjälp i ert arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi som tar hänsyn till datacenterspecifika utmaningar som exempelvis vattenförbrukning, energiförbrukning och återanvändande (re-use)? Vi hjälper er ta hänsyn till hela livscykeln (life cycle management) och att ta viktiga steg mot cirkuläritet.

 

Hållbarhetsstrategi för datacenter