Whitepaper

Coromatics olika whitepaper är utformade som rapporter eller guider för att informera om och förtydliga komplexa frågeställningar som många av våra kunder står för när det gäller verksamhetskritisk infrastruktur. Det innefattar bland annat problemförståelse, problemlösning och hjälp till beslutsunderlag.

Nordisk marknadsledare

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan. Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.


 • Coromatic whitepaper - Effektbrist - Säkerställ robust elförsörjning för din verksamhet

  Effektbrist

  Säkerställ robust elförsörjning för din verksamhet

  Sårbarheten i samhällets kritiska infrastruktur ökar. Mot den bakgrunden är risken för fler elavbrott betydande. I kombination med en ökad elanvändning är det även en överhängande risk att den el som produceras inte räcker till och effektbristen blir en realitet.

  Ladda ner Effektbrist

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Operation Center

  Operation Center

  Service description

  Today, monitoring of critical applications and systems is vital in most industries. The possibility of continuously receiving indications and alerts is often key for avoiding crises and for maintaining high accessibility. Research shows that initial efforts of smart alarm management can reduce total alarms with 40-50%. The Operation Center is based on an intelligent cloud platform that monitors and provides insight into the mission-critical infrastructure. A transparency that makes previously unobserved but important information available.

  Ladda ner Operation Center

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic white paper - Site Management Survey 2020

  Site Management Survey 2020

  Pandemic has little effect on risk awareness in Nordic companies

  As services, processes and everyday life become increasingly digitized, availability could be the difference between success or total failure. The pandemic has highlighted the necessity of a robust digital infrastructure as many office workers now run their everyday operations from home. Basic resources such as power and network supply have become even more critical. However, the prevailing worldwide health crisis also affects the human resources needed to keep operations running, and a shortage of key staff could currently constitute the most vulnerable component of the infrastructure ecosystem.

  Ladda ner Site Management Survey 2020

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Site Management Survey 2019

  Site Management Survey 2019

  Are you building your digital future on a weak foundation?

  More and more companies are adopting digital strategies to keep up with the competition or try to disrupt markets. Driven by new technology and forever changing the way we work, affecting even the core business models of companies, digitalization is on most decision makers agenda.

  Ladda ner Site Management Survey 2019

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper - Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Coromatic Critical Facilities Operations (CFOPS) Framework

  Coromatic har satt samman ett program för kvalitetsstyrning och drift av datacenter och annan verksamhetskritisk infrastruktur. Programmet har donerats till Open Compute Project (OCP) och är fritt att använda för att öka kvaliteteten i arbetet med verksamhetskritiska anläggningar. Avsikten är att sprida programmet för att öka effektiviteten i arbetet och kodifiera effektiva processer och rutiner.

  OCP erbjuder en plattform för att öppet dela standarder och rutiner och har sin förebild inom mjukvaruindustrin. Syftet med detta whitepaper är att göra Coromatics tjänster kända samtidigt som vi uppmuntrar till inkludering av OCP programmet i alla utvecklingsprojekt. Om du inte känner till Critical Facilities Operations (CFOPS) Framework är det dags att orientera sig.

  Ladda ner Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic case study - I skuggan av molnet

  I skuggan av molnet

  Framtida datacenter, moln och riskhantering

  Vilka typer av datacenter kommer att finnas i framtiden och kan vi utifrån en
  nulägesrapport bilda oss en uppfattning om vad som krävs för att utveckla
  stabila driftorganisationer? Datacenter kommer att vara en verksamhetskritisk
  resurs lång tid framöver. Nya affärskrav bestämmer hur vi optimerar driften av
  IT och datacenter utifrån nya förutsättningar. Lösningar kring energieffektivitet,
  integration av teknologier och Edge computing kommer att forma våra framtida
  datacenter. Vilka är de trender vi tydligt ser som påverkar hur vi bygger nytt och
  använder befintliga datacenter på bästa sätt?

  Ladda ner I skuggan av molnet

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Site Management Survey 2018

  Site Management Survey 2018

  The bumpy road to a digital future

  This year’s survey focuses on the critical success factors for transforming and running a highly digitized business. With the introduction of Internet of things and edge computing, customers are today facing old challenges in a new world of increased communication to and with critical resources. How well are investments in critical infrastructure aligned to enterprise business strategy? Are companies prepared to expand their business into new arenas, i.e. will their critical infrastructure support the updated business models?

  Ladda ner Site Management Survey 2018

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Whitepaper - strategier för digitalisering

  Strategier för digitalisering

  Vad är Edge Computing?

  Edge Computing påverkar redan företag och organisationer. Tekniken innebär nya stora affärsmöjligheter för bättre service, ökad effektivitet och reducerade kostnader. Det kommer dock att krävas vissa förutsättningar för att ta i anspråk ny teknologi och börja använda den i verksamhetsutvecklande syfte. I detta whitepaper tittar vi närmare på hur man kan ta sig an Edge Computing.

  Ladda ner Strategier för digitalisering

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Whitepaper - Strategi för energieffektivitet 24//

  Strategi för energieffektivitet 24/7?

  Hur ska hanteringen se ut?

  Energieffektivitet har förhållandevis länge funnits på agendan i de flesta verksamheter. Hur ska den fortsatta strategin se ut för att fortsätta inhämta besparingar i energi- och miljöhänseende och är inte det mesta redan känt kring hur man skapar en energieffektiv verksamhet? Ställer inte miljöer med hög tillgänglighet särskilda krav på energiarbetet och hur ska hanteringen se ut?

  Ladda ner Strategi för energieffektivitet 24/7?

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper. Site management survey 2017

  Are you in control?

  Critical facilities site management survey 2017

  Digitalization enables things we could once only dream of, while at the same time challenging traditional business models. Although digitalization brings many new opportunities, it places entirely new demands on infrastructure, with seemingly basic aspects as power supply and data communication becoming crucial for maintaining enterprise operations.

  Do you want to be invited to our next survey, please contact goran.egnell@coromatic.com

  Ladda ner Are you in control?

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical facilities site management survey 2016, Mind the gap

  Mind the gap

  Critical facilities site management survey 2016

  In March 2016, Coromatic concluded its annual Critical Facilities Site Manager Survey. More than 330 site managers from organizations in 24 different countries responded to questions about the maturity of their organizations’ approach to Critical Facilities site operations.

  Ladda ner Mind the gap

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical facilities site management survey 2015

  Critical facilities

  Site management survey 2015

  In 2015, Coromatic concluded its annual Critical Facilities Site Management Survey. More than 100 site managers in different countries responded to questions about the maturity of their organizations’ approach to Critical Facilities site operations. The questions spanned the areas of business dependency, business demand and budgeting of sites, both for operations and site investments.

  Ladda ner Critical facilities

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical faclilities site management survey 2016

  24/7 uptime

  Vad händer om verksamheten går ner?

  I vår allt mer digitaliserade värld, blir infrastrukturen som sköter datatrafiken ännu mer central. Från att nätverks- och datakommunikationen tidigare varit lika med ett datacenter i källaren, har dess betydelse blivit alltmer central och kan idag liknas vid aortan som flödar genom hela verksamheten.

  Ladda ner 24/7 uptime

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper In the shadow of the cloud

  In the shadow of the cloud

  Yesterday, today and tomorrow

  Many companies today are contemplating moving into the cloud, either partially or through fully outsourcing their IT services and operations. Many more are already in the cloud. They are seeing the cost benefits of receiving cheaper IT-services, applications, functions and storage via cloud access through the internet rather than via the on-site in-house managed services of old.

  Ladda ner In the shadow of the cloud

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Energioptimering

  Energioptimering

  Enkelt sätt att spara miljö och pengar

  Datacenterbranschen har under flera år jobbat med olika lösningar för att minska miljöpåverkan. Initialt pratade man om ”grön IT”, det vill säga att elen som försörjde centret skulle vara ”grön” i bemärkelsen att den härstammade från förnyelsebara källor som sol, vind eller vatten. Idag är möjligheterna långt mer sofistikerade, likaså mätmetoderna. Särskilt som kunder och slutkonsumenter i allt större utsträckning efterfrågar klimatsmarta lösningar i alla led.

  Ladda ner Energioptimering

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper CF study Nordic Hospitals

  CF study

  Nordic hospitals market trends and associated risks

  In 2015, Coromatic Group concluded a Critical Facilities study covering the years 2000-2013. The scope was of the Nordic hospital market and its reliance on two mission critical functions, power and communications, taking into consideration the increased amount of data being processed in different systems.

  Ladda ner CF study

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Upphandling av verksamhetskritiskt infrastruktur som tjänst

  Upphandling

  Verksamhetskritisk infrastruktur som tjänst

  Begreppen ”as a service”, funktionsavtal och ”SLA based services contracts” har under de senaste tio åren kommit att dominera IT industrin alltmer såväl inom mjukvara som IT-drift. Inom verksamhetskritiska anläggningar och fysisk infrastruktur har utvecklingen inte gått riktigt lika snabbt, trots att det är en betydande del av marknaden som efterfrågar dessa typer av tjänstebaserade kontrakt även för infrastruktur. Istället hanteras fortfarande många upphandlingar som traditionella entreprenader då det är vad man varit van vid att göra sedan tidigare.

  Ladda ner Upphandling

  Samtycke
  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.