Coromatics partnerstrategi

Partnerstrategi

Eftersom det är mycket viktigt för oss att du som kund känner dig helt trygg i din relation med Coromatic, jobbar vi aktivt med vår partnerstrategi och leverantörsbas för att säkerställa att vi optimerar samarbetet och kvalitetssäkrar leveransen.

Vi samverkar med partners utifrån en väl beprövad metod där ledorden är kvalitet, leverans, kostnadseffektivitet och innovation. En ledstjärna i vårt arbete är att hålla överenskomna deadlines och planer. Detsamma gäller självklart våra partners. Våra partners är alltid villiga att ge den bästa servicen till våra gemensamma kunder och de kan anpassa sig till varierande marknadsbehov. Precis som vi, brinner våra partners för innovativa idéer och för att hitta nya lösningar.

På Coromatic kan vi ta ett fullt ansvar för kundens verksamhetskritiska infrastruktur med helhetslösningar för alltifrån design och byggnation till drift av viktiga anläggningar såsom datacenter, industrier och sjukhus. Ofta tar vi hjälp av partners och specialister inom olika områden för att kunna leverera den bästa lösningen för just dina behov inom olika delområden av business continuity och IT-säkerhet.

 

Våra samarbetspartners lever upp till:

  • Alla gällande miljö- och lagkrav
  • Coromatics uppförandekod
  • Certfieringar enligt ISO 9000 och ISO 14000
  • Coromatics allmänna villkor för inköp och vår säkerhetsdeklaration samt underleverantörs- och konfidentialitetskontrakt enligt Coromatic Framework Agreements

 

LÄS MER
> Coromatic Code of Conduct