Ostrukturerade datacenter kan riskera er verksamhet

Ostrukturerade datacenter kan riskera er verksamhet

 

Inredningsstruktur är ordning och reda som skapar rätt förutsättningar

Förutom att hjälpa er att dimensionera datacentret efter era verkliga behov, har vi utrustning som hjälper till att hålla ordning på allt från servrar och kablar till smutsiga fötter i anläggningen, även benämnt inredningsstruktur.

 

Att välja rätt rack i datacentret

Racken är det som dominerar i datacentret. Vi hjälper er att välja rätt rack utifrån projekterad kyllösning, behovet av el och mängden och typen av kablar. Detta säkerställer funktionalitet och optimerar utrymmet i ert serverrum eller datacenter på bästa sätt.

Inredningsstruktur i datacentret skapar ordning och reda

 

 

Skapa översikt genom att välja rätt skåp

Med rätt rack eller skåp för rätt utrustning blir det lätt att både installera, serva och få översikt i hallen. Passar det bättre med ett integrerat skåp kan vi ordna det också. Vi arbetar med världsledande leverantörer av racklösningar och kabelhantering, med olika smarta möjligheter att leda kablar både vertikalt och horisontellt. Den ökade komplexiteten i datacentret ställer nya krav på kraftdistributionen ända ut på racknivå.

 

Vi tillhandahåller alla PDU:er i ert datacenter

Coromatic tillhandahållar alla de PDU:er (Power Distribution Units) som ni behöver för att smidigt och säkert hantera kraftförsörjning av all er utrustning samt för att övervaka och mäta kraften. Det är ofta de små detaljerna som gör den stora skillnaden. Därför ser vi till att ert datacenter håller samma höga standard ända ut till system för kabelmärkning eller de klibbmattor som hindrar smuts från att komma in i datacentermiljön.

Inkapsling ger hållbara förutsättningar för er IT-utrustning

Placering av rack och utrustning är centralt för att uppnå energieffektiva förutsättningar, samt att det skapar förutsättningar att uppnå en optimal drift av IT-utrustning. Vi på Coromatic har hög kompetens och lång erfarenhet inom området med design, leverans och byggnation av inkapslingslösningar till såväl befintliga som nya IT-utrymmen. Vi erbjuder även flytt av befintlig IT-utrustning som en tjänst till befintliga servicekunder.

Allt är en del av helheten.