Coromatic - service av reservkraft

Reservkraft och reservkraftlösningar

Anpassade reservkraftlösningar

Anpassade reservkraftlösningar är ett måste då alla verksamheter är olika. Anpassning sker utifrån vad som är rätt gällande dagens krav och förutsättningar, men också över tid. Vad som är optimalt är individuellt.

-> Produkter inom reservkraft

 

Reservkraft och reservkraftslösningar

 

Reservkraftsentreprenad

Kundanpassat är vår styrka och våra reservkraftlösningar anpassas alltid utifrån det specifika behovet. Vårt erbjudande inom stationära reservkraftaggregat sträcker sig från 10 kVA upptill 4200 kVA för enskilda aggregat. En sammansatt anläggning har ingen övre effektgräns.

Vi erbjuder anpassade totallösningar för aggregat, bränslesystem, ventilationslösningar, ljuddämpning, avgassystem, växlingsautomatik, ställverk och styrsystem. Coromatic säkerställer kundens specifika behov som avgör valet av ingående komponenter som ska ingå i den tekniska lösningen för säker kraftförsörjning.

Reservkraften kritisk när Region Sörmland bygger framtidens sjukhus

–- I ett så här stort och komplext projekt är samarbetet jätteviktigt. Det är nödvändigt att vara lyhörd och kunna bolla förslag fram och tillbaka. Vi har haft ett gott samarbetsklimat och jag uppskattar att Coromatic utmanat vissa av de ursprungliga planerna. På så sätt har vi fått bättre och mer långsiktig lösning, konstaterar Mikael Frankefors på Region Sörmland. Läs mer

Reveal reservkraft KD4500 - Coromatic

 

Containeraggregat

Standardiserade och specialanpassade containeraggregat
Behov av containeraggregat, dvs, containerbyggda reservkraftlösningar har vuxit fram i takt med att det inte alltid går att lösa reservkraftsbehovet inom ramen för befintliga lokaler. Vi gör allt från 20-fots standardcontainrar till specialanpassade modullösningar innehållande exempelvis ställverk, UPS och separata manöverrum.

Flexibla lösningar för enskilda behov
Lösningarna är mycket flexibla och kan utformas utifrån varje enskilt behov för aggregat från 10 kVA upp till 4200 kVA samt med exempelvis växlingsautomatik, fördelningsställverk och UPSer.

 

Coromatic containeraggregat

-> Produkter inom reservkraft

 

Mobila aggregat – för snabba insatser vid driftsstörningar

Mobila aggregat kan användas för både snabba insatser vid driftsstörningar eller för planerat underhållsarbete, men också för primärkraft när det krävs. Vi har under lång tid arbetat tillsammans med våra kunder för att ta fram ett arbetssätt som är speciellt anpassat för de behov som nätägare i den nordiska regionen ställs inför.

Aggregaten är användarvänliga samt lätta och smidiga att förflytta och har samtidigt marknadens lägsta ljudnivå. Galvaniserat chassi och C4 rostskyddsklassning som standard gör att aggregaten får en lång livslängd.

Våra mobila aggregat är utrustade med elektronisk varvtalsreglering, fasning mot nät, parallellkörning med andra aggregat, motorvärmare, laddningslikriktare, inkoppling av extern tank, oljelänspump, avtappningskran för kylvätska, belysning i motorutrymme och vid uttagscentral.

Coromatic erbjuder miljöanpassade lösningar med emissionsoptimerade Steg V motorer.

 

Coromatic fossilfri mobil reservkraft

Världens tystaste aggregat
Coromatic erbjuder världens tystaste mobila aggregat som med en bullernivå om endast 52 decibel ligger i nivå med en modern diskmaskin. Aggregatet är framtaget för att möta behovet av extremt tysta, smidiga och mobila elverk för tätbebyggda områden och andra ljudkänsliga miljöer.

-> Produkter inom reservkraft 

 

Överbyggda reservkraftaggregat (canopy utförande)

Behovet av överbyggda reservkraftanläggningar har vuxit fram i takt med att det inte alltid går att lösa reservkraftsbehovet inom ramen för befintliga lokaler. Lösningen är en ljudisolerad och kompaktbyggt aggregat innehållande full funktion för reservkraft med minimal milöpåverkan.

 

Överbyggda reservkraftaggregat med låg ljudnivå

Coromatic tillhandahåller aggregat som är anpassade utifrån kraven på låg ljudnivå. Ljudnivån ligger på endast 61 till 63 dBA och med upp till 700 kVA prime power. Vi erbjuder även aggregat ur vår serie Movie Super Silent, där ljudnivån är fantastiskt låga 56 dBA inom en radie av tre meter.

-> Produkter inom reservkraft

 

Reservkraft för telekom och stadsnät

Coromatic har tagit fram specialanpassade lösningar för att säkerställa hög tillgänglighet och service inom telekom- och stadsnät. Våra lösningar är speciellt anpassade för nordiskt klimat i extremt utsatta miljöer. Genom vårt egenutvecklade övervakningssystem säkerställs dessutom att aggregaten kan fjärrövervakas och därmed över tid uppnår en mycket hög tillgänglighet. Aggregaten finns i olika modeller från 7 kVA till 40 kVA och är utvecklade för att klara de allra tuffaste miljöerna utomhus. De lämpar sig även för andra applikationer som exempelvis reservkraft för stadsnätsnoder.

 

Anpassade och smarta konstruktionslösningar
Aggregat som exempelvis Flexipower har särskilt anpassade och smarta konstruktionslösningar. Exempelvis är hänsyn tagen till transport till installationsplats, genomförande av installation, underhåll, tankning, drift, fjärrövervakning samt skydd för vandalisering och bränslestöld.

-> Produkter inom reservkraft

Säkrad kraftförsörjning i automatiserat lager

– Jag är mycket nöjd över den nya lösningen vi har på plats. I dagens logistik går vi allt mer mot automatiserade lager så då blir det allt viktigare att säkra verksamheten mot avbrott. Med upp till tre leveranser dagligen till koncernens butiker och verkstäder har vi framtidssäkrat vår leveranskedja mot avbrott och därmed gett oss själva de bästa möjligheterna att göra billivet enklare för våra kunder, avslutar Christofer Kohn, varuflödeschef på Bileko Car Parts. Läs mer

Reservkraftstationer

När kraven på den exteriöra utformningen är hög och byggnaden måste anpassas efter exempelvis bygglov kan vi erbjuda en reservkraftstation med anpassad fasadstruktur, sadeltak med hängrännor och stuprör etc.

 

Flexibla lösningar upp till 4200 kVA
Lösningarna är mycket flexibla och kan utformas utifrån varje enskilt behov för aggregat från 10 kVA upptill 4200 kVA inkluderande exempelvis växlingsautomatik, fördelningsställverk, transformator, UPS och teknikutrymmen.

 

Reservkraftstationer

-> Produkter inom reservkraft

 

Reservkraftaggregat för uthyrning
Våra reservkraftaggregat för uthyrning riktar sig främst mot entreprenad- och uthyrningsverksamhet med effektområde från 16 till 650 kVA. De är speciellt anpassade för enkel hantering och mobilitet med en robust konstruktion och användarvänligt gränssnitt mot operatören.

 

Aggregaten följer CEE-standard
Som standard är aggregaten utrustade med CEE-uttag, tropikimpregnerade generatorlindningar och dubbelmantlad balkramstank för att möta regulatoriska och miljömässiga krav för att nämna några detaljexempel.

-> Produkter inom reservkraft

 

Styrsystem och övervakning
Styrsystem och övervakning för reservelverk är hjärtat i anläggningen och en extremt viktig del  för en säker strömförsörjningsanläggning. Coromatic förser reservkraftsystemen med säkra och sofistikerade mikroprocessbaserade styrutrustningar (CPU-baserade) särskilt anpassade för reservkraftanläggningar med användarvänliga gränssnitt mot operatören.

Vid stora och kritiska anläggningar, exempelvis för sjukhus, är det normalt ett flertal aggregat som körs parallellt, dels för att klara effektbehovet, men också för att öka redundansen och säkerheten för verksamheten. Coromatic levererar bland annat multianläggningar med anpassade styrsystem för säker drift och övergripande övervakning.

Helautomatisk uppstart och avbrottsfri återgång
Anläggningarna stödjer funktionalitet för helautomatisk uppstart vid nätavbrott samt synkroniseringsutrustning för avbrottsfri återgång till nät och parallelldrift mot nät för steglös provbelastning.

Styrutrustningen är försedd med ett gränssnitt (HMI) med tydlig display för enkel manövrering av systemet som hanterar avancerade funktioner för drift och skydd. Via displayen presenteras alla mätvärden, larm och parametrar på ett tydligt och översiktligt sätt. Styrsystemen anpassas efter gällande förutsättningar och krav.

 

Övervakning och kommunikation
Övervakning och kommunikation av reservkraft är en viktig del i en reservkraftsanläggning och kan integreras mot övergripande övervakning (BMS/SCADA) via förekommande kommunikationsgränssnitt, exempelvis Modbus.

 

Övervakning med fjärrövervakning
Genom ett övervakningssystem säkerställs att aggregaten kan fjärrövervakas och därmed över tid uppnår en mycket hög tillgänglighet och trygghet för kunden. Systemet kan samla information om anläggningen och ger en aktiv övervakning som möjliggör snabba, effektiva serviceinsatser och ger serviceorganisationen möjlighet att planera, samordna och förbereda serviceuppdraget på ett optimalt sätt oavsett geografisk placering.

Kommunikationslösningen anpassas efter behov och förutsättningar.

-> Produkter inom reservkraft