Kompletta kyl- och ventilationslösningar för ditt datacenter från Coromatic

Service av kylanläggning

Vad är det viktigaste för dig?

 • Att undvika avbrott eller driftstopp
 • Få rätt hjälp från servicetekniker i tid
 • Genomföra lagstadgad service
 • Få överblick över dina kritiska anläggningar
 • Skaffa rätt servicekompetens för dina anläggningar

… eller något helt annat?

Vad du ska vara särskilt uppmärksam på i samband med service och underhåll av din kylanläggning?

 

 • Förebyggande och åtgärdande underhåll
 • Översyn och kontroll av kylsystem
 • Byte av reservdelar
 • Årlig lagstadgad inspektion
 • Drift- och energibesparingar genom förebyggande underhåll

Kylanläggningen är en kritisk funktion i din verksamhet och det är därför viktigt att det inspekteras med jämna mellanrum, och åtminstone i samband med den årliga lagstadgade inspektionen. Du har möjlighet att teckna ett serviceavtal. Vi tar tillsammans reda på vilket avtal som bäst uppfyller dina behov.

 

Med ett serviceavtal från Coromatic får du:

 • Teknisk experthjälp över hela landet 24/7
 • Skräddarsytt serviceavtal för att möta dina exakta behov
 • Servicerapporter angående utfört arbete
 • 24/7 tillgång till servicecentret via telefon eller e-post
 • Single Point Of Contact – ett enda telefonnummer för service av alla dina installationer

 

Vad är fördelarna med att överlåta ansvar till Coromatic?

Du får tid till att ta hand om din verksamhets nyckelområden när du överlämnar ansvaret för dina kritiska anläggningar till oss. Du kommer inte bara att få tillgång till kompetensen i den svenska serviceorganisationen, utan även hela vårt nordiska nätverk med servicetekniker, som är specialutbildade för att ta hand om alla typer av kritisk infrastruktur.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att säkra din kylanläggning?
Kontakta oss på 020-45 05 05 eller info@coromatic.se