Coromatics allmänna leverantörsinformation

Till dig som leverantör eller som önskar bli

En viktig grundförutsättning inom Coromatic är att alla våra leverantörer uppfyller både lagkrav och grundläggande Coromatickrav. För att bli leverantör till Coromatic behöver du bli kvalificerad som leverantör och inneha en godkänd leverantörsbedömning, skatte- och kreditstatus.

Det är av yttersta vikt för oss att våra leverantörer lever upp till vissa normer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Utöver detta måste våra leverantörer garantera en strikt tillämpning av etiska och moraliska affärsregler såväl som efterlevnad av tillämplig lag.

Coromatic erkänner de tio principerna i FN:s Global Compact och stödjer aktivt dessa grundläggande principer så som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och tillämpning av strikta etiska och moraliska affärsregler.

 

Viktig information till dig som leverantör