Broschyrer

 • Driftlarm och övervakning

  För att undvika att eventuella driftstörningar i en anläggning ska kunna leda till stora problem och få allvarliga konsekvenser – så behövs ett system för driftövervakning för att säkerställa att nödvändiga åtgärder hinner utföras i rätt tid. Ett driftövervakningssystem ger en övergripande status för anläggningen – där normala nivåer indikerar att allt är normalt och att andra avvikande nivåer genererar varningar eller larm som berättar att någonting behöver ses över och hanteras.

 • Alla verksamheter är idag digitaliserade på något sätt

  Alla verksamheter är idag digitaliserade på något sätt, affärsprocesser såväl som olika företagsövergripande funktioner. I detta är det självklart att vi hela tiden kan arbeta från olika platser och alltid vara uppkopplade. Inte minst på kontoret där vi tar för givet att vi kan röra oss från olika möten, gemensamma ytor och tillbaka till skrivbordet utan att tappa kontakt med nätverket och viktiga system.

  Och behoven kommer bara att öka i takt med att allt fler flyttar system och tjänster till molnet. På samma sätt har idag de allra mest moderna byggnaderna kaffemaskiner, toaletter och belysning som drivs av IP-styrda funktioner. I takt med att utvecklingen fortsätter kommer allt som kan att digitaliseras, och vi förväntar oss att alla funktioner och system alltid är tillgängliga.

 • Datacenter för alla behov

  Idag är tillgången till data en avgörande faktor i alla delar av livet, för alla företag, myndigheter och samhällstjänster. Det finns helt enkelt inget utrymme för störningar i datatrafiken.
  Samtidigt finns det en uppsjö av olika tjänster, applikationer och system som styr hur vi kommer åt data samt en mängd olika leveransmodeller där data lagras, vare sig det handlar om molntjänster eller egen IT-infrastruktur. Oaktat detta kommer data idag och i framtiden alltid behöva distribueras och lagras från en fysisk plats och det är här datacentret kommer in i bilden. Likt hjärtat i blodomloppet, är datacentret det digitala hjärtat i varje företags eller myndighets nätverk.

 • Site Assessment is a service performed by Coromatic to connect the present infrastructure to business strategy.

  Mission critical infrastructure such as data centers and critical communication are crucial for any business, and the cost or impact of downtime could be severe. Businesses need to run 24/7, and management teams need to have access to the right information anywhere – and at any time. So how will physical and logical IT risks be managed so they go hand in hand with business development initiatives, and will the focus on sustainability be reflected by those initiatives?

 • Vi hanterar driften av era verksamhetskritiska anläggningar

  Stabil kraftförsörjning och datakommunikation spelar en avgörande roll hos nästan alla dagens organisationer. I vår digitaliserade värld finns inget utrymme för elavbrott eller störningar i datakommunikationen i den löpande verksamheten. För de flesta organisationer är driften av verksamhetskritiska anläggningar i sig ingen kärnverksamhet, men det är något som ställer höga krav och det kan vara kostsamt just för att anläggningarna är verksamhetskritiska. Coromatic har en tjänsteportfölj som avlastar våra kunder och tar ansvar för den löpande driften av verksamhetskritiska anläggningar och säkerställer att de fungerar optimalt 24/7.

 • Service dygnet runt för dina verksamhetskritiska anläggningar

  Stabil kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande för driften i nästan alla verksamheter idag. I vårt digitaliserade samhälle finns inget utrymme för strömavbrott eller störningar i datakommunikationen. För att säkerställa rätt underhållsnivå i rätt tid och garantera hög driftsäkerhet krävs professionell service. Därför har Coromatic som ambition att hjälpa verksamheter av alla storlekar att säkerställa kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation för oavbruten drift dygnet runt.

 • Vi gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet utan avbrott

  Digitaliseringen gör saker möjliga som man bara kunde drömma om tidigare och de traditionella affärsmodellerna utmanas. Digitaliseringen hjälper företag att spara tid och pengar samt göra fler tjänster och produkter tillgängliga till fler kunder, till en lägre kostnad. Vi kommer få se många spännande möjligheter och tillämpningar framåt.

 • Strategisk rådgivning för säker och hållbar verksamhet

  Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten. Företag måste fungera 24/7 och ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst.

 • Avbrottsfri kraft och reservkraft

  Critical Power är ett samlingsnamn för de system som säkerställer avbrottsfri och störningsfri elkraft, vilket är helt nödvändigt för att en verksamhet ska fungera över längre tid. I och med den snabba digitala utvecklingen och behovet av tillförlitlig elkraftsförsörjning, har området Critical Power också blivit allt viktigare. Vad vi ser idag är att allt fler funktioner blir verksamhetskritiska, vilket gör att frågan kring kraftförsörjning och reservkraft får en allt högre prioritet.

 • 10-, 20- and 40-foot units

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden and offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.