Broschyrer

 • Vi hanterar driften av era verksamhetskritiska anläggningar

  Stabil kraftförsörjning och datakommunikation spelar en avgörande roll hos nästan alla dagens organisationer. I vår digitaliserade värld finns inget utrymme för elavbrott eller störningar i datakommunikationen i den löpande verksamheten. För de flesta organisationer är driften av verksamhetskritiska anläggningar i sig ingen kärnverksamhet, men det är något som ställer höga krav och det kan vara kostsamt just för att anläggningarna är verksamhetskritiska. Coromatic har en tjänsteportfölj som avlastar våra kunder och tar ansvar för den löpande driften av verksamhetskritiska anläggningar och säkerställer att de fungerar optimalt 24/7.

 • We provide 24/7/365 service maintenance of your mission critical sites

  Stable power and data communication supply plays a crucial role in maintaining the operation of almost any of today’s organizations. In our digitalized society, there is no room for power failure or disruption in data communication. Ensuring the right level of maintenance in time and securing high uptime levels requires a professional provider of maintenance. This is why Coromatic is dedicated to helping organizations of all sizes and ensuring continuous supply of power and data communication, for uninterrupted business 24/7.

 • Vi gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet utan avbrott

  Digitaliseringen gör saker möjliga som man bara kunde drömma om tidigare och de traditionella affärsmodellerna utmanas. Digitaliseringen hjälper företag att spara tid och pengar samt göra fler tjänster och produkter tillgängliga till fler kunder, till en lägre kostnad. Vi kommer få se många spännande möjligheter och tillämpningar framåt.

 • Strategisk rådgivning för säker och hållbar verksamhet

  Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten. Företag måste fungera 24/7 och ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst.

 • Avbrottsfri kraft och reservkraft

  Critical Power är ett samlingsnamn för de system som säkerställer avbrottsfri och störningsfri elkraft, vilket är helt nödvändigt för att en verksamhet ska fungera över längre tid. I och med den snabba digitala utvecklingen och behovet av tillförlitlig elkraftsförsörjning, har området Critical Power också blivit allt viktigare. Vad vi ser idag är att allt fler funktioner blir verksamhetskritiska, vilket gör att frågan kring kraftförsörjning och reservkraft får en allt högre prioritet.

 • as a Service

  Digitaliseringen ställer helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget driva verksamheten. Därför kallar vi det för verksamhetskritisk infrastruktur.
  Som den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, exempelvis datacenter, säkrar Coromatic tillgänglighet till kraftförsörjning och datakommunikation. Vi gör det helt enkelt möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet, utan avbrott 24/7, 365.

 • 10-, 20- and 40-foot units

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden and offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.

 • Vi gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet, utan avbrott.

  Datakommunikation och kraftförsörjning är idag helt avgörande för de flesta organisationer. I en digitaliserad värld finns det helt enkelt inte utrymme för varken strömavbrott eller avbrott i datakommunikationen. Coromatic hjälper organisationer att säkra tillgängligheten till kraftförsörjning och datakommunikation 24/7/365.

Kontakta oss

Samtycke