Broschyrer

 • We manage the operation of your mission critical sites

  As a non-core business for most organizations, the operation of critical sites imposes heavy demands and can be costly, still these sites are mission critical for the entire business. Coromatic has a service portfolio which can relieve this business pain and take responsibility for the ongoing operation of mission-critical sites and make sure that they operate at peak functionality 24/7.

 • Vi gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet utan avbrott

  Digitaliseringen gör saker möjliga som man bara kunde drömma om tidigare och de traditionella affärsmodellerna utmanas. Digitaliseringen hjälper företag att spara tid och pengar samt göra fler tjänster och produkter tillgängliga till fler kunder, till en lägre kostnad. Vi kommer få se många spännande möjligheter och tillämpningar framåt.

 • Strategisk rådgivning för säker och hållbar verksamhet

  Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten. Företag måste fungera 24/7 och ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst.

 • Vi gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet utan avbrott

  Datakommunikation och kraftförsörjning är idag helt avgörande för de flesta organisationer. I en digitaliserad värld finns det helt enkelt inte utrymme för varken strömavbrott eller avbrott i datakommunikationen. Coromatic hjälper organisationer att säkra tillgängligheten till kraftförsörjning och datakommunikation 24/7/365.

 • Avbrottsfri kraft och reservkraft

  Critical Power är ett samlingsnamn för de system som säkerställer avbrottsfri och störningsfri elkraft, vilket är helt nödvändigt för att en verksamhet ska fungera över längre tid. I och med den snabba digitala utvecklingen och behovet av tillförlitlig elkraftsförsörjning, har området Critical Power också blivit allt viktigare. Vad vi ser idag är att allt fler funktioner blir verksamhetskritiska, vilket gör att frågan kring kraftförsörjning och reservkraft får en allt högre prioritet.

 • as a Service

  Digitaliseringen ställer helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget driva verksamheten. Därför kallar vi det för verksamhetskritisk infrastruktur.
  Som den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, exempelvis datacenter, säkrar Coromatic tillgänglighet till kraftförsörjning och datakommunikation. Vi gör det helt enkelt möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet, utan avbrott 24/7, 365.

 • 10-, 20- and 40-foot units

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden and offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.

Kontakta oss

Samtycke