Coromatic Code of Conduct

Code of conduct

Coromatic aims to always comply with legal requirements that apply in the countries where we do business. We respect the United Nations Universal Declaration of Human Rights and recognize our responsibility to observe those rights that apply to our performance toward our employees and the communities in which we operate. Our aim is to treat others as we want to be treated ourselves.

Coromatic has a whistleblowing service in place to provide stakeholders an opportunity to report suspicions of behavior that is not in line with our Code of Conduct.

 

Vi vill göra rätt

Coromatic strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

 

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

https://report.whistleb.com/coromatic