Coromatic critical facilities start page

Coromatic är specialister på produkter inom avbrottsfri kraft och strömförsörjning

Coromatic är specialiserade på produkter inom avbrottsfri kraft och strömförsörjning som UPS, strömförsörjning, batterier och växelriktare. Våra kunder kan dra nytta av vår långa erfarenhet, tekniska kompetens och partnerskap med ledande tillverkare. Detta gäller oavsett om vi erbjuder en enda produkt eller kompletta systemlösningar inklusive design, konstruktion, dokumentation och driftsättning.

 

Vi levererar allt från små pluggbara enheter, till stora 3-fas system som enskilda, parallella eller redundanta modulsystem.

Vi har även lång erfarenhet av kompletta elkraftsentreprenader bestående av såväl UPS, reservkraft och ställverk. Det vill säga allt från inkommande servismatning till elförsörjning av kritiska laster.

Reservkraft och reservkraftslösningar

Batteri

Batteriet är den mest känsliga men även den viktigaste delen i ett UPS-system. Utan ett fungerande batteri tappar man hela funktionen med ett avbrottsfritt kraftsystem. Samtidigt är det som sagt den mest känsliga delen då ett batteri kräver rätt omgivningstemperatur, laddning och underhåll för att fungera övertid.

Den vanligaste orsaken till problem i batterisystem är olikheter mellan de olika delarna som innebär att spänningen vid laddning fördelas ojämnt över blocken/cellerna. Det innebär att vissa delar blir underladdade medans andra blir överladdade vilket förkortar livslängden och ger problem över tid.

Den mest vanligt förekommande typen av batteri är i UPS-system är VRLA (Valve Regulated Lead Acide). Den typen finns i olika kvalité (Designed life time) men även olika typer av uppbyggnad/konstruktion vilket inte är minst viktigt att ta hänsyn till vid val av batteri till sitt UPS-system.

För att få bättre kontroll och övervakning kan man komplettera sitt batteri med ett övervakningssystem, s.k. BMS (Battery Management System), som mäter varje enskild del i batteriet (oftast 12volts block) och skickar larm om något värde avviker. Vissa system har också funktion för att utjämna spänningsskillnader i batteribanken så alla batteriblock får rätt laddning.

 

Litiumbatteri

Litiumbatteri blir mer och mer vanligt i UPS-system. I UPS-applikationer är inte fördelarna med Litium lika stora som i laddningsbara apparater (verktyg, datorer, bilar o.dyl.) Laddningsbara apparater är cykliska applikationer där batteriet cyklas ofta och litiumbatterier har mycket bättre cykliska egenskaper än ett VRLA. UPS-applikationer är däremot en standby applikation där batteriet cyklas väldigt sällan.

I UPS-applikationer har man valt en stabilare/säkrare konstruktion av litiumcell vilket också innebär att den inte är lika energität. Trots det tar ett Litiumbatteri ca hälften så stor plats som motsvarande VRLA och väger ca en tredjedel, vilket kan vara en stor fördel i vissa fall.

Trots att litiumbatterierna i UPS-applikationer är av en stabil och säker typ krävs att man har full kontroll över i- och urladdning av batteriet vilket uppnås med ett inbyggt övervakningssystem (BMS). Systemet övervakar från systemnivå till modul och ända ned på cellnivå. Förutom att det kontrollerar och skyddar batteriet vid i- och urladdning balanserar det i- och urladdningen vilket säkerställer att hela batteriet blir fulladdat och att man får ut all energi vid en urladdning. Tack vare det kan man komplettera och byta ut delar av batteriet över tid utan problem p.g.a. åldersskillnad.

Energilager

Till skillnad mot UPS går inte all energi till lasten via systemet. Energilagret är istället anslutet parallellt med nätet och kan avge energi vid underskott i nätet och ta emot energi vid överskott. Det gör att man med ett energilager kan utjämna tillfällig energitoppar i nätet, s.k. ”Peak Shaving”.

En annat vanligt användningsområde är att stötta frekvensen på nätet, s.k. ”Balancing Power”, där styrsystemet i energilagret känner av frekvensen på nätet och kan skjuta till energi om frekvensen sjunker. Energilager kommer också spela en avgörande roll för utvecklingen av samhället och speciellt vårt elnät, exempelvis utjämna ojämn produktion av förnybar energi (sol, vind etc.), stötta nätet vid kortvariga stora effektuttag som laddning av elfordon m m.

 

UPS/avbrottsfri kraft för datacenter

Coromatic har energieffektiva lösningar för avbrottsfri kraft för datacenter och har lång erfarenhet av installation i datorhallsmiljö. Sveriges datacenter växer explosionsartat och designmässigt ser vi en ökning av modulära, skalbara och flexibla lösningar.

 

Coromatic UPS datacenter

 

Teknisk projektering och design, präglas, förutom av de självklara kraven på säkerhet, också av stort fokus på miljö och energieffektivitet. Allt för att både ta ansvar för miljön och spara pengar.

Case study:
Göteborg Energi säkrar digitaliseringen med klimatsmart datacenter

UPS/avbrottsfri kraft för Logistikcenter och handel

Dagens automatiserade och högteknologiska logistikcenter och centrallager är beroende av att verksamheten kan drivas helt utan avbrott i kraftförsörjning och kommunikation. Ett avbrott i de kritiska systemen kan innebära att verksamheten blir stillastående och leda till uteblivna transporter vilket kan ge stora ekonomiska konsekvenser.

 

Coromatic UPS logostikcenter

 

Även inom dagligvaruhandeln är behovet av säker kraftförsörjning stort för att inte riskera ekonomiska förluster i form av inkomstbortfall eller att frysta och kylda livsmedel måste slängas. Coromatic har lång erfarenhet av både större och mindre lösningar för avbrottsfri kraft till logistikcenter och handel.

Case study:
Så säkrade Mekonomen Group reservkraft för deras automatiserade lager

Säkrad kraftförsörjning i automatiserat lager

– Jag är mycket nöjd över den nya lösningen vi har på plats. I dagens logistik går vi allt mer mot automatiserade lager så då blir det allt viktigare att säkra verksamheten mot avbrott. Med upp till tre leveranser dagligen till koncernens butiker och verkstäder har vi framtidssäkrat vår leveranskedja mot avbrott och därmed gett oss själva de bästa möjligheterna att göra billivet enklare för våra kunder, avslutar Christofer Kohn, varuflödeschef på Bileko Car Parts. Läs mer

UPS/avbrottsfri för sjukvård

Det ställs höga krav på avbrottsfri kraft för sjukvård. Säkerheten och tillgängligheten av elförsörjning till de olika verksamhetskritiska systemen på ett sjukhus måste vara säkerställda. Inom den nya digitala vårdmiljön är IT-länken som förbinder den medicinska personalen med patientuppgifter som lagras på servrar i datacentret.

 

Coromatic UPS sjukvård

 

Avbrottsfri kraft är ett måste inom sjukvård med ny digital teknik

Ökande användning av högteknologi inom sjukvården innebär att ett strömavbrott kan leda till allvarliga konsekvenser som försämrad patientsäkerhet, förlorad patientdata, skadade diagnostikbilder m.m. Det är därför viktigt att förse dessa applikationer med flexibla, kompakta och tillförlitliga UPS lösningar.

Coromatic har lång erfarenhet av avbrottsfri kraft i sjukhusmiljö och är vana att jobba mot kraven i ”Det robusta sjukhuset”. Vi har levererat till flertalet landsting i Sverige.

Case study:
Östergötland säkrar kraftförsörjningen för en digital framtid

 

UPS/avbrottsfri kraft för infrastruktur

Befolkningsökning, snabb urbanisering och hållbar utveckling är alla faktorer som driver den ökande efterfrågan på järnvägstransporter och hög kravställning på avbrottsfri kraft för järnväg. Fortsatta investeringar är nödvändiga för att optimera järnvägsinfrastrukturen för att minska driftskostnaderna samt förbättra trafikkapaciteten och järnvägsnätets övergripande kvalitet.

 

Coromatic UPS infrastruktur

 

Anpassad avbrottsfri kraft och system för järnvägsapplikationer

Vi har speciellt anpassade system för järnvägsapplikationer, bland annat utomhus-UPS och UPS som kan matas från kontaktledningen (16,7 Hz). De senaste fem åren har vi levererat en mängd UPS-system till svensk järnväg via vårt ramavtal med Trafikverket som omfattar både UPS och reservkraft.

Case study:
Swedavia säkrar utvecklingen med säker reservkraft

 

UPS/avbrottsfri kraft för industri

Coromatic tillhandahåller robusta UPS-system för industri och har mångårig erfarenhet av implementering av avbrottsfri kraft för industri.

 

Coromatic UPS industri

 

Inom industrin förekommer många olika spänningsnivåer och olika elsystem, allt från TN-S och TN-C till system helt utan neutralledare. Det är ofta även en tuff miljö för elektronik inom industri, damm, vibrationer, störningar m.m.

Case study:
Så säkrade Mekonomen Group reservkraft för deras automatiserade lager

 

UPS/avbrottsfri kraft för kommunikationsnoder, ICT

Idag skickar vi mer data än någonsin och allt ska gå snabbare. Kraven på datornätverken ökar konstant, utvecklingen av PoE (Power over Ethernet) och ökad intelligensen i nätverken, vilket innebär ökade krav på tillgänglighet.

Kommunikationsnoder sammanbinder centraliserade datacenter och samtidigt finns myndighetskrav på tillgänglighet i dessa system från PTS (Post och Telestyrelsen) och anvisningar i det branschgemensamma konceptet ”Robust fiber”.

 

Coromatic UPS kommunikationsnoder

 

Säker kraftförsörjning har därför blivit en ännu viktigare del i dessa system. Vi har erfarenhet av leveranser av UPS till enskilda kommunikationsstativ till kompletta kommunikationsnoder för stadsnät och fastigheter.

Case study:
Botkyrka Stadsnät säkrar digital infrastruktur och framtid

 

Modulära UPS-system

Kravet på UPS-system när det gäller redundans, tillgänglighet och skalbarhet ökar vilket gör modulära UPS-system mycket intressanta. Tidigare var det främst inom IT och datorhallar, men nu ökar intresset för detta även inom övriga segment som industri, sjukvård och järnväg med flera.

Fördelar och möjligheter med modulärt UPS-system

  • Anpassa kapaciteten efter de förändrade effektbehoven över tid
  • Kompakta system med redundans (endast ett chassi)
  • Kort tid från fel till åtgärd, ingen felsökning eller reparation på plats

 

Vad som är optimalt är individuellt.