Kompletta kyl- och ventilationslösningar för ditt datacenter från Coromatic

Kompletta kyl- och ventilationslösningar för ditt datacenter

Våra specialister hjälper till att projektera kyl- och ventilationslösningar för både ditt datacenter och andra kritiska installationer. Oavsett om det är ett laboratorium, en produktionsanläggning eller ett sjukhus är vi redo att etablera lösningar med den senaste tekniken.

 

Vi hjälper till med:

  • Anpassning av befintliga anläggningar
  • Modernisering av anläggningar
  • Service och systematiskt underhåll

 

Kyla som en del av energioptimering

När vi levererar effektiva kyllösningar handlar det inte bara om att säkerställa driften av anläggningen – utan också om att skapa energieffektiva lösningar som både sparar resurser och skyddar miljön.

Genom att komma hela vägen runt säkerställer vi att kyllösningen du får blir en avgörande del av ditt gröna fotavtryck och på så sätt stödjer dina ansträngningar att bli mer hållbara.

 

Energiåtervinning: Kyla är den största energislukaren i ett datacenter

Vi hjälper till med lösningar för att återvinna energin från ert datacenter. Det finns stor potential i att återanvända denna värme både när det gäller att bli mer hållbart och när det gäller att minska kostnaderna.

 

Vi har erfarenhet av värmeåtervinning till:

  • Uppvärmning av egen fastighet
  • Uppvärmning av andras egendom
  • Anslutning till lokal fjärrvärmeleverantör

Vi kan hjälpa dig att utveckla de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för denna energiåtervinning och arbeta utifrån en lång rad avtal inom energisektorn.