Coromatic energilager

Energilager

 

Till skillnad mot UPS går inte all energi till lasten via systemet. Energilagret är istället anslutet parallellt med nätet och kan avge energi vid underskott i nätet och ta emot energi vid överskott. Det gör att man med ett energilager kan utjämna tillfällig energitoppar i nätet, s.k. ”Peak Shaving”.

 

Coromatic energilager

 

En annat vanligt användningsområde är att stötta frekvensen på nätet, s.k. ”Balancing Power”, där styrsystemet i energilagret känner av frekvensen på nätet och kan skjuta till energi om frekvensen sjunker. Energilager kommer också spela en avgörande roll för utvecklingen av samhället och speciellt vårt elnät, exempelvis utjämna ojämn produktion av förnybar energi (sol, vind etc.), stötta nätet vid kortvariga stora effektuttag som laddning av elfordon mm.

 

Dick Håkansson, Coromatic.

Kontakt:
Dick Håkansson, Solutions Development Manager, Critical Power
Telefon: 0733-329205