Nordiska specialister på kundspecifika datacenter

Lång erfarenhet av design, byggnation och underhåll av datacenter

Coromatic har lång erfarenhet av att designa, bygga och underhålla datacenter och serverrum och genom åren har vi levererat fler än 1 000 stycken. Datacentret är hjärtat i ett företags nätverk och vi är specialister på att förstå organisationens behov så att vi kan skapa den allra bästa lösningen för varje datacenter.

 

Varje kund har specifika behov, så har varje datacenter

Vi utgår från varje kunds specifika behov och tar hänsyn till de förutsättningar som råder. Baserat på insamlad information tar vi fram ett förslag på lösning för just era behov. Teknisk projektering och design, präglas, förutom av de självklara kraven på säkerhet, också av stort fokus på miljö och energieffektivitet. Allt för att både ta ansvar för miljön och spara pengar.

Vår styrka är att vi ser helheten och att vi har all nödvändig kompetens inom vår organisation. Det innebär att vi kan ta ansvar för att datacentrets olika delar och system fungerar tillsammans för en optimal nivå av tillgänglighet.

Green Mountain

Coromatic säkrar verksamheten på Green Mountain genom att tillhandahålla pålitlig reservkraft 24/7.

– Styrkan med att ha Coromatic som partner är deras förmåga att förstå våra behov som kund och att vi får lösningar levererade efter våra önskemål, säger Tor Kristian Gyland, CEO på Green Mountain.

Case study Green Mountain

Reservkraft säkrar avbrottsfri drift

Case study Green Mountain

Reservkraft säkrar avbrottsfri drift

Göteborgs Energi

Göteborg Energi – Säkring av digitalisering med klimatsmart datacenter
– Genom att bygga modulärt har vi skapat ett datacenter som kommer att kunna fungera över tid. Genom denna lösning skapar vi inte bara en finansiellt hållbar lösning som innebär att vi kan ta kostnader för expansion när behovet finns, vi är dessutom förberedda för kommande teknikskiften, säger Sofia Söder, vd på Göteborg Energi GothNet AB. Läs mer

Case study Uppsala datacenter Coromatic

Case study Uppsala Kommun

Nytt datacenter med redundans och brandskydd

Case study Uppsala Kommun

Nytt datacenter med redundans och brandskydd

Digitalisering av vården – räddar liv

Digitalisering av vården – räddar liv

Vi levererar nyckelfärdiga datacenter med funktionsansvar

De flesta av våra projekt är nyckelfärdiga leveranser av datacenter, där vi tar ansvar för överenskommen funktion. Vi kan inkludera allt från anläggningsarbeten, konstruktion av byggnader, rum eller prefabricerade moduler, upphöjt golv, elektriska installationer inklusive UPS och generatorer, kyla, brandlarm och släckning, övervakning och monitorering, BMS, DCIM, rack, PDU och nätverkskablar.

 

Våra datacenterprojekt spänner över tre faser

Före: Val av plats, utvärdering av befintlig infrastruktur, granskning av driftkontinuitet (business continuity audits), behovsanalys, konceptdesign, detaljdesign, assistans i ansökningar och tillstånd från myndigheter.

Under: Konstruktion, installation, projektledning, idrifttagning.

Efter: Service och underhåll, årliga kontroller, uppgradering och utvidgning.

Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och krav och arbetar färför utan att på förhand välja typ av lösning eller märke. Det säkerställer att vi hittar en lösning från den leverantör som passar allra bäst för varje specifikt datacenterprojekt.

Projektering, installation och drift av datacenter 24/7

Projektering, installation och drift av datacenter 24/7