Coromatic är specialiserade på produkter inom avbrottsfri kraft och strömförsörjning som UPS, strömförsörjning, batterier och växelriktare

I kombination med UPS kan vi också leverera dieselgeneratorer. Våra kunder kan dra nytta av vår långa erfarenhet, tekniska kompetens och partnerskap med ledande tillverkare. Detta gäller oavsett om vi erbjuder en enda produkt eller kompletta systemlösningar inklusive design, konstruktion, dokumentation och driftsättning.


Coromatic avbrottsfri kraft

UPS

Elektrisk energi är en ovanlig produkt

Elektrisk energi används aldrig i den form som köparen erhåller den i, utan transformeras och modifieras alltid. Om man ska göra en jämförelse mellan el och andra konsumtionsprodukter så kan man säga att där kvaliteten på de flesta konsumtionsvarorna beror helt på tillverkaren och distributionskedjan, beror elproduktens kvalitet i slutet lika mycket på konsumenten, det vill säga användaren vid tiden för användningen.

Det är inte alltid helt enkelt att hitta den bästa kompromissen mellan tekniska och ekonomiska krav. Det kräver noggrant övervägande. I bedömningen av de teknologiska alternativ som står till förfogande är det av yttersta vikt att samtliga parter inblandade i produktionsprocessens hantering är medvetna om både problemet och dess ekonomiska följder. Det senare kan röra sig om flera miljoner kronor om året.

De vanligaste störningar som negativt påverkar en komponents eller elektriskapparats funktion är:

  • korta eller långa strömförsörjningsavbrott orsakade av elnätsfel
  • korta spänningsvariationer orsakade av tillkopplingen av tunga belastningar eller elnätsfel
  • obalans i matningsspänningssystemet
  • flimmer orsakat av stora, oregelbundna belastningar
  • distorsion av ström och spänning orsakad av icke-linjära belastningar i samma system eller i andra användares system, etc.

Tänk leverantörsneutralt

Det finns många aktörer på marknaden som kan erbjuda en uppsättning produkter som motsvarar en specifikation. Genom att analysera en sådan lösning kan man finna att sammansättningen och helhetstänket inte är optimalt vilket i sin tur kan leda till att lägst pris inte innebär lägst kostnad.

På samma sätt brukar vi rekommendera att tänka två gånger vid val av teknisk utrustning. Oftast blir inte den billigaste lösningen lägst kostnad i slutänden. Tänk att utrustningen ska hålla i alla fall 15 – 20 år framåt i tiden; flexibelt, robust och modulärt är därför tre nyckelord att ha med sig. Och kom ihåg att man nästan alltid underskattar framtida kapacitetsbehov. Så tänk stort redan från början vad gäller skalbarheten.

Vi levererar allt från små pluggbara enheter, till stora 3-fas system som enskilda, parallella eller redundanta modulsystem. Vi har ett omfattande lager, inkluderande UPS upp till 11 kVA som normalt finns i lager. Mindre 3-fas system med inbyggda batterier är ofta i lager eller levereras inom några dagar. Vi designar och projekterar gärna fria lösningar i samarbete med kunden eller konsult. Vi ansvarar också för montering, testning och driftsättning av datahallen, och utför FAT och SAT på plats, fabriken eller datacentret.

Strömförsörjning

Vi erbjuder strömförsörjning/laddare AC-/DC-omvandlare, DC/DC inverter, DC/AC-och DC-UPS-lösningar med eller utan batterier. Vi har ett stort urval av mekanisk konstruktion, öppen, förseglad, DIN-skena, 19″-rack, väggskåp och golvskåp. Dessutom speciallösningar så som switchar, växelriktare och omvandlare AC/AC. Vi har även produkter som är avsedda för marin, hälso-, sjukvård och järnväg.