Drift av verksamhetskritiska anläggningar

Drift av verksamhetskritiska anläggningar

Drift av verksamhetskritiska anläggningar, stabil kraftförsörjning och datakommunikation spelar en avgörande roll för praktiskt taget alla organisationer idag. I vår digitaliserade värld finns det inget utrymme för elavbrott eller störningar i datakommunikationen i den löpande verksamheten.

 

Vi tar ansvar för löpande drift och avlastar våra kunder

För de flesta organisationer är driften i sig ingen kärnverksamhet. Dock är något som ställer höga krav och det kan vara kostsamt just för att anläggningarna är verksamhetskritiska. Coromatic har en tjänsteportfölj som avlastar våra kunder och tar ansvar för den löpande driften av anläggningar och säkerställer att de fungerar optimalt 24/7.

 Som den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritiska anläggningar är en av våra främsta prioriteter och ett grundläggande element i vår verksamhet att säkerställa en trygg och pålitlig drift av kundernas verksamhetskritiska anläggningar.

Hantering av anläggningens funktioner (site management)

Outsourcing av funktionalitet
Genom så kallad Site Management outsourcar organisationen hanteringen av anläggningens funktioner till Coromatic. Coromatic tar ansvar för att representera er organisation inom alla aspekter av att säkra anläggningen. Det innefattar incident, hantering, resultatrapportering och kapacitetshantering samt budgetering och i livscykelhantering för all utrustning som ingår i anläggningen eller funktionen.

Genom överenskomna servicenivåer och straffavgifter behåller kunden kontrollen. Det här verksamhetsalternativet ger kunden bättre finansiella prognoser, lägre tekniska risker och en löpande kontroll och över underhåll och andra tjänster som utförs på plats i anläggningen.

 

Utförandeansvar av anläggningen (site operations)

Genom Site Operations tillhandahåller Coromatic inte bara drift av anläggningarna, utan tar även kontrollen och utförandeansvaret för tjänsterna i anläggningen.

Coromatics certifierade personal ansvarar för de löpande tjänsterna som utförs på anläggningen. Dessa spänner från planerat och korrigerande underhåll till revisioner av regelefterlevnad eller andra nödvändiga tjänster. Genom användning av överenskomna servicenivåer och straffavgifter behåller kunden kontrollen.

Kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet
Coromatic tar ansvar för samtliga tjänster som utförs på anläggningen för att optimera anläggningens funktioner i stället för att bara driva den till lägsta möjliga kostnad. Ett ansvar som sträcker sig över hela anläggningens livscykel samtidigt som det säkerställer att den uppfyller branschstandarder och lever upp till intressenternas krav.

Site Operations gör det möjligt för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet och det finns därför inte samma kundbehov av egen teknisk personal på den verksamhetskritiska anläggningen.

As a Service, drift av verksamhetskritiska anläggningar som tjänst

Coromatic erbjuder heltäckande driftåtagande för våra kunder som vi kallar as a Service. Det innebär att vi 24/7 under årets alla dagar är beredda att säkerställa obruten drift för din anläggning. Vi arbetar med servicenivåavtal (Service Level Agreement, SLA) och garanterar att allt arbete, förbrukningsmateriel och reservdelar ingår i den fasta löpande serviceavgiften. Tillsammans utarbetar vi vilka krav ni har och vilka nyckeltal som skall rapporteras.

 

Optimering utifrån era behov

Vi ansvarar för den dagliga driften och hjälper er att optimera datacentret utifrån era behov av kostnadseffektivitet, riskhantering och minskad miljöpåverkan. Genom att låta oss ta ansvar för hela anläggningen kan ni koncentrera er på det ni gör bäst, er kärnverksamhet.

Fördelarna med datacenter som tjänst handlar om flexibilitet och förutsägbarhet

Exempel är:

  • Ni slipper göra stora direktinvesteringar i anläggningen eller binda upp kapital
  • Ni vet vad ni betalar – en summa baserad på behov och användning
  • Möjlighet att dimensionera och kapacitetsplanera – genom att bygga modulärt gör vi det enkelt för er att växa och vi är förberedda för att hjälpa er att skala upp eller ned i takt med att era behov förändras