Case videos

Uppsala Kommun

Kommunernas datamängd väder i takt med digitaliseringen och arbetsprocesser. Detta gör också datacentret alltmer kritiskt och sårbart. Se hur Coromatic hjälpte Uppsala Kommun med ett nytt redundant och brandskyddat datacenter.

Case study Uppsala datacenter Coromatic

Case study Uppsala Kommun

Nytt datacenter med redundans och brandskydd

Case study Uppsala Kommun

Nytt datacenter med redundans och brandskydd

Green Mountain

Coromatic säkrar verksamheten på Green Mountain genom att tillhandahålla pålitlig reservkraft 24/7.

– Styrkan med att ha Coromatic som partner är deras förmåga att förstå våra behov som kund och att vi får lösningar levererade efter våra önskemål, säger Tor Kristian Gyland, CEO på Green Mountain.

 

Case study Green Mountain

Reservkraft säkrar avbrottsfri drift

Case study Green Mountain

Reservkraft säkrar avbrottsfri drift

Göteborg Energi

Vi tackar Göteborg Energi för förtroendet att vi fick leverera deras nya fossilfria mobila elverk och för fantastiskt samarbete!

Case study Göteborg Energi

Mer hållbar temporär el

Case study Göteborg Energi

Mer hållbar temporär el