Case studies drift

  • Driftstabilitet och kostnadseffektivitet

    Fortlax, med digital placering mitt i världen och fysisk placering i Piteå, är norra Sveriges ledande datacenteraktör. Företaget erbjuder både molntjänster och traditionell colocation till svenska och internationella kunder. Fortlax har idag tre datacenter i drift i sitt campus. Som en viktig del av sin tillväxtstrategi har företaget beslutat att man ska lägga all sin kraft på att erbjuda kunder olika värdeadderande it-tjänster inom datacentret.

  • Drift av datacenter säkrar digitala tjänster

    Swedbank är en av Sveriges ledande banker. Banken har 7,3 miljoner privatkunder och över 600 000 företags- och organisationskunder. Hemmamarknader är Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Bankens storföretagsenhet är även verksam i de övriga nordiska länderna. Swedbank erbjuder ett heltäckande utbud av finansiella tjänster inom lån, betalningar, sparande, investeringar och försäkringar samt rådgivningstjänster, allt förankrat i visionen att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa. Swedbanks huvudkontor är sedan 2014 baserat i Sundbyberg utanför Stockholm.

Kontakta oss

Samtycke