Årets undersökning visar mycket hög kundnöjdhet

Våra kunder gav oss nyligen utmärkta betyg vid den årliga kundnöjdhetsundersökningen.

Coromatic genomför nöjdkundundersökning varje år. Detta för att förstå våra kunders förväntningar och inom vilka områden vi lyckas och även vilka områden vi behöver förbättra. Detta är viktigt för oss då vi hela tiden vill bli bättre på det vi gör. Därför är vi glada över att våra kunder ger oss en genomsnittligt betyg på 9 av 10.

Liksom alla företag har vi områden att förbättra. Resultaten visar tydligt att våra kunder uppfattar Coromatic som en leverantör med högkvalitativa tjänster och lösningar.

Undersökningsresultaten har hög prioritet i Coromatic och ledningsgruppen tillsammans med medarbetarna arbetar med resultaten från kundundersökningen för att utveckla det vi gör och bli ännu bättre.

Tack till alla som svarat. Vi uppskattar det verkligen.