Åsa Wikensten ny vd för Coromatic i Sverige

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, meddelar idag att Åsa Wikensten har utsetts till ny vd för företagets svenska verksamhet. Åsa efterträder Erik Bertman som har tagit en ny roll som chef för Corporate Energy Solutions på Coromatics ägarbolag E.ON. Erik kvarstår som koncernchef för Coromatic Group och tillika ansvarig för arbetet i den nordiska ledningsgruppen där Åsa ingår.

– Jag ser verkligen fram emot att leda Coromatics svenska del. Coromatic kommer att lägga än mer kraft på att leverera hållbara datacenter och innovativa lösningar för att säkra tillgången till kritiska funktioner och anläggningar, men också för att bidra till våra kunders klimatomställning. Vi har en starkare relevans än någonsin i marknaden och vi är väl rustade för att säkra både våra kunders affär och viktiga samhällsfunktioner, säger Åsa Wikensten, tillträdande vd för Coromatic i Sverige.


Åsa Wikensten, VD Coromatic Sverige

E.ON ny ägare sedan juli 2019

Coromatic har under de senaste åren fokuserat sin verksamhet på att erbjuda tjänster och lösningar för att på ett hållbart sätt säkra tillgången till datakommunikation och kraftförsörjning för organisationer med verksamhetskritiska anläggningar, exempelvis datacenter, sjukhus och huvudkontor. Med E.ON som ny ägare sedan juli 2019 och med den kraftiga expansionen av datacenter i Norden, i kombination med organisationers fokus på hållbarhet, är Coromatic under stark tillväxt vilket inte minst gäller den svenska marknaden.

– Att säkra digitaliseringen på ett hållbart och energieffektivt sätt är starka drivkrafter för vår affär, säger Erik Bertman, koncernchef på Coromatic. Med Åsas gedigna erfarenhet får vi nu en ledare som har de bästa förutsättningarna att tillsammans med det svenska teamet kapitalisera på dessa trender och ytterligare växla upp Coromatic i Sverige. Jag ser fram emot att stödja Åsa i arbetet både i min roll som koncernchef och som ansvarig för B2B-tjänster på E.ON.

Åsa kommer närmast från en roll som affärsområdeschef för datacenter och connected workplace på Coromatic i Sverige och hon sitter både i den svenska ledningsgruppen samt i koncernledningen. Hon har arbetat på Coromatic sedan 2014 där hon har haft flera ledande roller, bland annat som ansvarig för affärsutveckling och M&A. Innan Coromatic arbetade Åsa under flera år som senior transaktionsrådgivare på konsultföretaget EY. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

– Vi agerar på en marknad som är i kraftig tillväxt överlag och särskilt vad gäller datacenter och co-location. Därför är det mitt och mina mycket kompetenta medarbetares fokus att fortsätta leverera på den strategi som ligger med målet att växa mer än marknaden, avslutar Åsa Wikensten.

Åsa tillträder sin nya tjänst som VD för Coromatic i Sverige den första april.

För mer information, kontakta
Erik Bertman
+46 73 408 56 14
erik.bertman@coromatic.com

Åsa Wikensten
+46 70 257 71 72
asa.wikensten@coromatic.se

Om Coromatic

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.