Åsa Wikensten tar över som koncernchef för Coromatic Group

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, meddelar idag att Åsa Wikensten har utsetts till koncernchef för Coromatic Group. Därmed kommer hon ansvara för företagets verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och leda arbetet i koncernledningen. Hon fortsätter även som vd för Coromatic i Sverige. Åsa Wikensten tillträder sin nya roll den 1 januari och efterträder Erik Bertman som valt att avsluta sitt uppdrag på Coromatic och på ägarföretaget E.ON.

– Det är med en stor portion ödmjukhet i kombination med höga ambitioner för verksamheten som jag tar mig an det här uppdraget att leda företaget och dess fortsatta expansion i Sverige, Norge och Danmark där målet är att växa snabbare än marknaden, säger Åsa Wikensten. Under det här speciella året har vårt huvudfokus kring tillgänglighet ställts på sin spets, både för samhällskritiska funktioner som sjukhus men också för organisationer vars möjligheter att ställa om till en digital vardag har varit avgörande.

Under året har bolaget haft en kraftig tillväxt med en tioprocentig ökning av personalpersonalstyrkan, främst inom två tydliga verksamhetsområden; datacenter och reservkraft. Den ständigt växande digitala transformationen i samhället skapar behov av säkra, stabila och hållbara baser för digitaliseringen i form av datacenter. Här erbjuder Coromatic hela kedjan från strategi, design och byggnation, till service, underhåll och drift,

En annan viktig del i en stabil infrastruktur är möjligheten till säker kraftförsörjning i form av avbrottsfri kraft och reservkraft. De allt tuffare kraven på tillgänglighet i samhället bidrar till en ökad efterfrågan även på det här området.

– Trenden med allt fler datacenteretableringar i regionen är starkare än någonsin och intresset kommer från både inhemska och stora internationella it-bolag. Tack vare vår kompetens på området i kombination med vårt gynnsamma klimat och stabila elförsörjning har Norden en stor möjlighet att locka ännu fler investeringar, och därmed skapa förutsättningar för lokal innovation och ökad sysselsättning. Detta är viktiga områden för mig som jag kommer att arbeta vidare med i samverkan med E.ON likväl som med andra aktörer i branschen.

Coromatic är sedan 2019 ett dotterbolag i E.ON-koncernen. Vd E.ON Sverige, tillika styrelseordförande för Coromatic Group, Marc Hoffmann är mycket nöjd över att Åsa Wikensten nu även axlar rollen som koncernchef.

– Åsa Wikensten har som vd för den svenska verksamheten visat prov på mycket starkt ledarskap och nytänkande i många avseenden, vilket också vår stora framgång på den svenska marknaden är ett kvitto på. Jag är därför mycket glad att Åsa Wikensten nu tillträder som ansvarig för hela gruppen och jag ser fram emot att fortsätta samarbeta för att utveckla verksamheten vidare, avslutar Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Åsa Wikensten tillträder sin nya tjänst som koncernchef för Coromatic Group den 1 januari 2021.

Pressbilder på Åsa finns att ladda ned via denna länk https://coromatic.se/coromatic/press/

För mer information, kontakta:

Filip Annas, presschef E.ON Sverige
+46 73 7196-798
Filip.Annas@eon.se

Åsa Wikensten
+46 70257 71 72
Åsa.wikensten@coromatic.se

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 550 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen. För mer information, vänligen besök www.coromatic.se.