Beställ mobila elverk nu innan EURO V kraftigt fördyrar elverken!

EURO V –nya emissionskrav (2016/1628 EU) för mobila elverk –gäller från 2019-01-01
Vissa motorleverantörer förutspår en 40% prisökning på motorerna! Tillkommande katalysator, partikelfilter och AD-bluetankdriver ytterligare kostnaden. Motorer av nu gällande emissionssteget 3A kan användas 18 månader efter 190101 men detta fordrar att motorn är förbeställd och producerad innan 18-12-31.

Vi har ett antal modeller (20-700 kVA) anpassade för nätägarens behov som vi ännu en tid hinner beställa hem motorer till innan 18-12-31 och leverera under 2019.

Kontakta oss för mer information/offert:
Mats Hermansson 072-221 66 15, mats.hermansson@coromatic.se
Per Enzell 072-221 66 12, per.enzell@coromatic.se
Fredrik Rosén 073-317 38 11, fredrik.rosen@coromatic.se
Cornelia Nilsson 076-104 07 06, cornelia.nilsson@coromatic.se
Elon Lövgren 073-332 92 91, elon.lovgren@coromatic.se
Linus Magnusson 072-386 52 84, linus.magnusson@coromatic.se
Johan Renström 073-332 92 04, johan.renstrom@coromatic.se