Blogg: Fler elavbrott att vänta i höst och vinter – är din kommun rustad?

Stor risk för bortkoppling

Ingen har väl kunnat undgå den pågående energikrisen, där allvaret inskärptes ytterligare då Svenska Kraftnät nyligen annonserade en reell risk för att tvingas koppla bort användare i vinter. Det är alltså inte bara elpriserna som bekymrar, utan också själva tillgången till el i våra ledningar.

Beredskap för elavbrott

Sedan en tid har vi på Coromatic sett att våra kunder, både inom offentliga och privata verksamheter, ser över sin beredskap. Där är elförsörjningen en viktig komponent och vi har allt oftare diskussioner både om konsekvenserna av avbrott och om lösningar för att säkra en avbrottsfri kraftförsörjning.Kommunerna säkrar trygghetspunkterna

Konsekvensanalyserna visar både på väntade och oväntade följder vid avbrott. Många av de kunder jag själv har dialog med finns i kommunerna. Där handlar det om att identifiera trygghetspunkterna – de kritiska områden som måste upprätthållas för att våra viktigaste samhällstjänster ska säkras vid ett avbrott.

Vatten och avlopp kräver el

Vatten och avlopp är en exempelvis samhällsfunktioner som skulle drabbas hårt vid ett elavbrott. I en typisk kommun kanske det finns ett 60-tal pumpstationer och en handfull renings- och vattenverk, vars drift måste upprätthållas. Uppenbara trygghetspunkter alltså, som ofta redan idag har tillgång till någon form av reservkraft, även om den kanske inte dimensionerades för nuvarande situation.

Lätt att missa i analysen

Men andra kritiska områden är lättare att missa i analysen:

  • Har kommunens krisledningscentral tillgång till el så att den kan komma åt dokument, samordna och kommunicera under ett avbrott?
  • Kan ambulansstationen öppna de elektriska portarna för utryckning om strömmen ligger nere?
  • Hur laddar hemtjänsten sin bilflotta, bestående av 100 procent elbilar, vid ett långvarigt strömavbrott?
  • Kan kommunens centralkök fortsätta laga mat för att förse de äldre med måltider om inte det vanliga elnätet fungerar?

Reservkraft sätts på prov

Gemensamt för alla identifierade trygghetspunkter är att de kommer behöva alternativ strömförsörjning vid ett avbrott. Reservkraft alltså. Reservkraften kommer sättas på prov i höst och vinter. Det handlar om många och ganska komplexa anläggningar bestående av aggregat, bränslesystem, ventilationslösningar, ljuddämpning, växlingsautomatik, ställverk och styrsystem, som är anpassade utifrån det specifika behovet.

På Coromatic ser vi en stor efterfrågan på reservkraft just nu. Inte minst från kommunerna. Det kan handla om helt nya lösningar för funktioner som inte haft tillgång till reservkraft tidigare, men också om att man ser över befintliga lösningar eller tar höjd för att de ska klara mer långvariga avbrott. Vi har ofta sett att de är dimensionerade i underkant och klarar att upprätthålla driften under timmar snarare än dagar.

Sänkta utsläpp

Historiskt har reservkraftverken varit dieseldrivna, vilket inneburit att de släppt ut klimatfarliga avgaser och dessutom varit bullriga. Tack vare utvecklingen med nya emissionsoptimerade motorer och fossilfria bränslen kan vi nu sänka emissionerna så att de inte längre utgör en belastning. Det känns skönt att kunna konstatera att det med dagens teknik nu går att kombinera säker kraftförsörjning med ett hållbarhetsperspektiv.

Robustare samhälle

Jag upplever att den akuta energisituationen gjort att många känner sig stressade över robustheten hos våra samhällskritiska anläggningar. Visst finns det skäl till oro. Samtidigt ser jag att många kommuner just nu jobbar både hårt och systematiskt med kartläggningar och uppgraderingar av sina lösningar. Det gäller att behålla fokus, orka hålla ut och satsa på att prioritera de mest kritiska områdena först. Det är något vi kommer ha nytta av inte bara under den kommande deklarerade ”krigsvintern”, utan också i form av ett mer robust samhälle under många år framåt.

Johan Renström, Head of Sales Critical Power Coromatic, johan.renstrom@coromatic.se