Blogg: Örat mot rälsen när Coromatic besökte RISE

Satsar på systemtänk för maximal energieffektivitet

Som branschledare måste vi hela tiden ha örat mot rälsen. Det betyder att hänga med i utvecklingen inom alla discipliner i ett datacenter – allt från kyla och värmeåtervinning till UPS och reservkraft – men också att hålla koll på vad som händer exempelvis kring hårdvaruutveckling eller energiomvandling. Kanske ännu viktigare än utvecklingen inom de enskilda delsystemen är hur de fungerar ihop i ett enda sammansatt system – det komplexa datacentret.Det var precis den typen av framkantsforskning vi fick ta del av när Coromatics avdelning för Datacenter Tech Design besökte datacentret ICE (Infrastructure and Cloud research & test Environment) i Luleå i slutet av maj.

Systemtänk

ICE, som drivs av det statliga forskningsinstitutet RISE, har ett helhetsperspektiv på framtidens datacenter och är en arena för att testa just sammansatta system. Uppdraget är att Sverige ska ligga i framkant när det gäller hållbar datacenterutveckling, vilket också är något som är grunden i det vi gör på Coromatic. Systemtänket blir inte minst kritiskt för att nå total energieffektivitet, vilket är högsta prio i dessa tider av skenande energipriser och grön omställning. Helt rätt ställe att vara på för vårt team av tekniska experter och projekteringsledare alltså!

Klämma och känna på lösningar

Eftersom vår vardag består av att i olika kunduppdrag designa och bygga framtidens datacenter, är vi alla ganska ”hands-on”. Det betyder att vi går igång på att klämma och känna på de nya produkter och lösningar vi hittills kanske bara sett på en mässa eller läst om. Vi vill helt enkelt se dem i drift. Här fick vi chansen att inte bara se nya produkter i funktion, utan också se nya sätt att använda och kombinera dem.

Inspirerande experiment

Några av de pågående tester i forskningshallen hos ICE som inspirerade vårt team var:

  • Immersion cooling. Vätskekylning där hela servrar sänks ner i ett vätskebad för effektiv kyla.
  • Bränsleceller. ICE jobbar på att ta fram ett koncept för bränslecellen som primärkraft för datacenter och experimenterar med naturgasdrivna bränsleceller i Luleå.
  • En värme- och klimatkammare där det går att ställa in förutsättningar som motsvarar olika klimat i världen, från tropisk värme till arktisk kyla, för att sedan laborera kring hur det påverkar datacentrets olika delar
  • Växthus med hydroponisk odling av grönsaker som drar nytta av spillvärme från anläggningen för att kunna odla året runt i det arktiska klimatet. Dagen avslutades så klart med middag på en restaurang där vi serverades grönsaker som odlats med spillvärme från just ICE!

Nyskapande i trygghetsbransch

Vi jobbar i en trygghetsbransch. Eftersom ett datacenter ska leverera hundraprocentig driftsäkerhet känns det ofta för osäkert att testa helt nyskapande lösningar skarpt. Därför är det extra viktigt med platser där vi vågar prova och testa – helst på systemnivå. Tack ICE för ett inspirerande besök!


Mattias Långström, Team Lead, Coromatic Datacenter Tech Design, mattias.langstrom@coromatic.se