Blogg: Planera för fler oplanerade elavbrott

Den accelererande elektrifieringen och AI-revolutionen innebär ökad efterfrågan på el. Med större elanvändning ökar också risken för effektbrist i elnäten och med det hotet om att vissa verksamheter tillfälligt måste stängas ned för att säkra driften av samhällskritiska funktioner.
I kombination med vidare digitalisering och den gröna omställningen ökar riskerna för effektbrist ytterligare. I princip alla organisationer är beroende av el dygnet runt och effektbrist är något vi måste vänja oss vid.

 

Kortfattat kan man förklara att effektbrist uppstår då det efterfrågade behovet av el i ett visst elområde, vid en given tidpunkt, är större än den tillgängliga elproduktionen eller överföringskapaciteten. Energiföretagen menar att det en kall vinterdag, när elanvändningen är som högst, saknas ca 2 GW mellan den effekt som behövs (effektbehov) och tillgänglig effekt. 2045 beräknas gapet vara ännu större om kapaciteten inte byggs ut, nämligen 45 GW vilket ungefär motsvarar produktionen i 45 kärnkraftsreaktorer.

 

Hur förberedda är vi på att verksamheten står still?

Att sakna tillgång till el och inte ha en utarbetad lösning för tillfällig kraftförsörjning, kan få stora negativa konsekvenser. Ett avbrott kan beröra flertalet områden, produktion, försäljning, personal, finansiering, underhåll och marknadsföring. Riskerna behöver därför hanteras som en strategisk fråga av varje verksamhetsledning. Startpunkten ska vara frågan om hur förberedd organisationen är på ett elavbrott och därmed på riskerna med ett oplanerat stopp i verksamheten?

 

Coromatic har redan säkrat kraftförsörjningen för 1000-tals organisationer. Ofta börjar arbetet just med att identifiera svaret på frågan om organisationens förberedelse. Det handlar exempelvis om att identifiera risker kopplade till medarbetare, produktion och säkerhet samt finansiella risker som intäktsbortfall, dyrare försäkringspremier och ökade underhållskostnader.

 

En risk- och konsekvensanalys skapar kontroll och lägger grunden för vilka investeringar verksamheten behöver genomföra och vilken typ av lösningar som passar bäst för att säkra tillgång till el dygnet runt. Ofta behövs en mix av olika lösningar för att säkra kraftförsörjningen över olika tidshorisonter. Det kan handla om ett energilager eller en reservkraftlösning för att långsiktigt säkra driften vid avbrott. För att säkerställa helt avbrottsfri kraft och skydda sig mot sekundkorta avbrott är UPS: er viktiga.

 

Slutligen är det viktigt att betrakta lösningen för att säkra verksamhetens kritiska infrastruktur som en långsiktig investering där underhåll och service är avgörande. När det blir strömlöst måste lösningen fungera, utan avbrott.

 

Ta del av Coromatics samlade erfarenheter

Vi har samlat vår erfarenhet kring riskerna för effektbrist och hur verksamheten ska förbereda sig i ett whitepaper här.

Vill du veta mer? Kontakta Coromatic för mer information kring strategisk rådgivning.

Läs mer om hur Coromatic arbetade tillsammans med Mekonomen Group för att säkra verksamheten mot oplanerade elavbrott.

 

Åsa Lindahl, Strategisk Rådgivare på Coromatic

Åsa Lindahl, Strategisk Rådgivare på Coromatic