Botkyrka Stadsnät säkrar digital infrastruktur och framtid

Botkyrka Stadsnät ansvarar för att förse kommunen, privatpersoner och företagare inom Botkyrka kommun med ett robust stadsnät. Bolaget har sedan 2008 kontinuerligt expanderat fibernätet och har idag strax över 20 000 anslutningar.

Långsiktig hållbarhet i fokus

Företaget har ända sedan starten agerat efter filosofin att den infrastruktur som byggs idag ska kunna nyttjas av samhället under en lång tid framöver. Ett arbetssätt som gjort nätet till ett av Sveriges mest robusta stadsnät, även innan branschföreskrifter som ROBUST-fiber fanns. 

– I takt med kraven på digitalisering ökar dagligen de funktioner som är beroende av den stabila digitala infrastruktur som stadsnätet utgör. Därför är det självklart för oss att hela tiden arbeta för att förbättra stabiliteten och tillgängligheten i nätet, säger Mats Larson, Teknik- och driftchef på Botkyrka Stadsnät. 

Värmen sommaren 2018 skapade problem

Precis som de flesta stadsnät består Botkyrka Stadsnät av ett antal områdesnoder, i Botkyrka Stadsnät finns det 14 stycken områdesnoder samt 2 stycken huvudnoder. 

Under den varma sommaren 2018 upplevde Botkyrka Stadsnät att antalet avbrott i verksamheten ökade och som en följd av det ökade antalet larm från noderna. Som en del i det förbättringsarbete som Botkyrka Stadsnät kontinuerligt utför görs en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för att identifiera sårbarheter i infrastrukturen och extrakontroll av utrustningarna i noderna. 

– Genom den risk- och sårbarhetsanalys som vi genomförde konstaterade vi snabbt att dåvarande lösning för kyla av noderna inte hade klarat av den varma sommaren som var 2018, som en konsekvens av det slutade delar av utrustningen att fungera. Vi behövde därför hitta en annan lösning, säger Mats Larson. 

Som ett led i att genomföra RSA:n fullt ut och för att identifiera en ny lösning kontaktades Coromatic som inledde arbetet med att se över kraftförsörjningsbehovet för respektive nod.