Kundcase Hostek – löpande service gav input kring ny kyllösning

Marknaden för IT-drift och serverhosting är het. Och allt fler vill lägga sin data i svenska datacenter. Mot den bakgrunden ser Hostek, med ett stort datacenter i svenska Kungälv, positivt på framtiden. Men i den befintliga anläggningen satte ett kylsystem delvis från 1980-talet stopp för expansion. Tills man vände sig till Coromatic för att uppgradera till en klimatsmart lösning med tillväxtmöjligheter.

Läs hela caset här