Info – Coromatic ansluter sig till Håll Nollan

Vi vill stärka vår säkerhetskultur för våra medarbetare, kunder och partners och därför ansluter vi oss till föreningen Håll Nollan som är en branschorganisation inom bygg- och anläggningsbranschen. Håll Nollans vision är att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. Genom medlemskapet har vi på Coromatic möjlighet att utveckla vår säkerhetskultur samt byta erfarenheter med erfarna personer inom byggbranschen.

För oss på Coromatic är det viktigt att vi alltid sätter hälsa och säkerhet i första hand. Vi ska jobba säkert eller inte alls. Vi bryr oss om varandra och avbryter osäkra och ohälsosamma arbetssätt. Vi har ett öppet klimat där rapportering av olycksfall, tillbud och riskobservationer är ett sätt att arbeta förebyggande. Vi är varandras arbetsmiljö och vi bidrar alla till en god, trygg och utvecklande arbetsmiljö.

Är du nyfiken och vill höra lite mer får du gärna ta kontakt med Teresa Öberg, Arbetsmiljöchef på Coromatic.

Coromatic ny medlem i Håll Nollan – Håll Nollan (hallnollan.se)