Coromatic är medlemmar i Open Compute Project

Coromatic är engagerade i Open Compute Project genom ett ”Community membership” som innebär möjlighet att involvera, lära, deltaga och påverka utvecklingen inom OCPs ramverk för hårdvara inom Data Center marknaden.

Coromatic ligger i framkant med kunskap avseende OCP anpassade data center för framtidens blandade miljöer där ”hyper- scales”, telekom operatörer, finans med flera skall dela samma utrymmen med ny och gammal teknik. Där SLA och up-time är lika viktigt som låg latency och energieffektivitet.

När de stora hårdvaruleverantörerna, distributörerna och IT Service Provider anammar de nya ramverken är Coromatic med våra partners och kunder förberedda med anpassad infrastruktur, tjänster och service.


För mer information om OCP, https://www.opencompute.org/files/OCP-Basics-July-2018.pdf