Coromatic är nu medlemmar av Swedish Data Center Industry Association

Syftet med Swedish Data Center Industry Association är att stödja medlemmarnas affärsintressen genom;

    • Organisera aktiviteter där medlemmarna deltar genom att använda tjänster från föreningen
    • Att vara en talesman för företag och organisationer inom datacenterindustrin i Sverige
    • Stödja internationalisering genom att positionera den svenska datacenterindustrin
    • Formulera nationella forsknings- och innovationsagendor för tillväxt
    • Kommunicera datacenterbranschens behov internt i Sverige och internationellt

Föreningen kommer med sina aktiviteter att stödja den svenska datacentersindustrin och skapa mervärde för medlemmarna.

Läs mer om SDIA här