Coromatic bygger gemensamt datacenter åt Jordbruksverket och Skogsstyrelsen

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har fått i uppdrag att bygga Jordbruksverkets nya datacenter när myndigheten med placering i Jönköping bygger ett nytt kontor. Det nya datacentret ska stå färdigt 2021 och det kommer även att användas av Skogsstyrelsen som också kommer att sitta i den nya kontorsfastigheten.

– Med det nya datacentret lägger vi en viktig grundsten för Jordbruksverkets fortsatta verksamhet som i allt högre grad digitaliseras. Vi gör det dessutom resurssnålt, både i relation till pengar och vår miljö då vi nu kommer att dela på datacentret med Skogsstyrelsen, säger Mali Jankovic, ansvarig för lokaler och fysisk säkerhet på Jordbruksverket.

Foto: Jordbruksverket

Det nya kontoret och datacentret kommer att byggas efter höga krav på hållbarhet och energieffektivitet. Överskottsvärmen från datacentret kommer att användas för att värma upp fastigheten under de kalla månaderna och värma varmvatten under andra delar av året. Kylsystemet i datacentret är designat för att vara så energieffektivt som möjligt, bland annat genom att fjärrkyla används. Designen gör det även möjligt att enbart kyla de aktiva delarna av datacentret.

Coromatic, som vann uppdraget efter en upphandling, har ett helhetsansvar att leverera ett nyckelfärdigt datacenter i nära samverkan med byggentreprenören Skanska.

Datacentret kommer att vara robust och leva upp till de höga krav på säkerhet som Jordbruksverket har.

När datacentret är på plats kommer Coromatic även att ansvara för den löpande servicen.

– Jag känner mig mycket trygg i valet av Coromatic, de är en professionell och stabil partner som jag har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med, säger Mali Jankovic.

Coromatic har sedan tidigare arbetat tillsammans med Jordbruksverket, men nu fördjupas samarbetet ytterligare.

– Vi ser fram mot att bygga och säkra driften av Jordbruksverkets och Skogsstyrelsen nya datacenter. Det kommer att vara en viktig gemensam bas för de gröna myndigheternas fortsatta verksamhet, säger Åsa Wikensten, Head of Data Center and Connected Workplace på Coromatic.

För mer information, kontakta
Åsa Wikensten, Head of Data Center and Connected Workplace på Coromatic

Tel: +46 70 257 71 72

asa.wikensten@coromatic.se

Om Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle. Mer information finns på www.jordbruksverket.se.

Om Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Mer information finns på www.skogsstyrelsen.se.

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.

Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. EQT är huvudägare till Coromatic.