Coromatic bygger nytt datacenter till Uppsala kommun

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har fått i uppdrag av Uppsala kommun att bygga ett nytt datacenter.

Uppsala kommun genomför en omfattande ombyggnad och utbyggnad av sitt stadshus och i samband med detta kommer ett av kommunens två datacenter att rivas och ersättas med ett nytt i den nya delen av stadshuset. Mot bakgrund av detta genomförde Uppsala kommun en offentlig upphandling av datacenter och Coromatic var det företag som bäst kunde matcha kommunens krav.

Det nya datacentret kommer att leva upp till kommunens mycket höga krav på robusthet och driftsäkerhet. Bland annat byggs datacentret som en rum-i-rum konstruktion enligt de högsta brandsäkerhetsstandarderna.

Foto: Henning Larsen Architects

– Datacentret kommer vara en viktig del av den nybyggnation som vi nu genomför i stadshuset, säger Ole Olsen, enhetschef IT-infrastruktur på Uppsala kommun. Vi ser fram mot att arbeta nära Coromatic som var det företag som bäst kunde svara upp mot de krav Uppsala kommun hade avseende datacenter.

Coromatic kommer att ta ett helhetansvar för det nya datacentret, från design till byggnation och installation. Vidare kommer Coromatic att ansvara för både löpande och akut service av datacentret, dygnet runt i fem års tid. Coromatic och Uppsala kommun har sedan tidigare samarbetet kring byggnationen av kommunens andra datacenter.

– I takt med att samhällskritiska funktioner digitaliseras ökar hela tiden kraven på kommuner att säkra driften av dessa funktioner, säger Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions på Coromatic. Med sitt nya datacenter på plats, i kombination med sin befintliga verksamhetskritiska infrastruktur, har Uppsala kommun skapat sig en solid bas för den fortsatta digitaliseringen.

Datacentret ska vara färdigt till sommaren 2021.


För mer information, kontakta

Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions, Coromatic
Tel: 073-317 38 02
Thomas.wunger@coromatic.se

Coromatic Head of data center, Thomas Wunger

Om Uppsala kommun
Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 220 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till väldens bästa klimatstad av WWF. För mer information, besök www.uppsala.se.

 

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande. Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. EQT är huvudägare till Coromatic.

Besök oss på www.coromatic.se.