Coromatic förvärvar Christian Berg

Coromatic, den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur i Norden, meddelar idag att bolaget har förvärvat det danska kyl- och ventilationsföretaget Christian Berg. Genom förvärvet utökar Coromatic både sin närvaro och kompetens på den danska marknaden med 40%.

— Christian Bergs expertkompetens i kombination med deras starka varumärke, adderar stort värde till vår verksamhet och våra kunder i Danmark, kommenterar Anders Tollsten, koncernchef på Coromatic Group. Med Christan Bergs erfarna team kan vi tillhandahålla ett ännu bättre erbjudande inom ramen för kyla och ventilation för våra danska kunder.

Coromatic säkerställer att verksamhetskritisk infrastruktur såsom elförsörjning och datakommunikation fungerar genom att tillhandahålla en helhetslösning för alltifrån design och byggnation till drift av sådana anläggningar. Kunder är datahallar, sjukhus, industrier, huvudkontor och andra verksamheter som är starkt beroende av elförsörjning och datakommunikation för sin dagliga verksamhet.

Christian Berg har drygt 40 anställda och hade 2014 en omsättning på 60 miljoner danska kronor. Köpet av Christian Berg är det andra större förvärvet som Coromatic genomfört i Danmark under den senaste 18-månadersperioden. Under 2013 förvärvades även specialisten på reservkraft, Atek Teknik med 60 anställda.

— Affären är ett led i vår strategi att stärka vår kompetens på den danska marknaden för att kunna erbjuda ännu bättre helhetslösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, fortsätter Anders Tollsten. Dessutom förstärker vi vår serviceorganisation med en ännu bättre geografisk spridning i Danmark.

Idag är upphandlingsprocesserna för infrastrukturprojekt mer komplexa, där kunden ofta vill se en helhetslösning. För Christian Berg innebär därför affären med Coromatic att det blir enklare att delta i sådana upphandlingar.

— Idag är oftast lösningar för kyla med som en viktig del i större projekt säger Kenneth Berg, VD för Christian Berg I Danmark. Tidigare har vi varit beroende av starka partnerskap med andra leverantörer för att kunna vara med i de här affärerna. Genom Coromatic blir det nu mycket enklare att vara med i större upphandlingar, vilket i sin tur gör att vi kan fortsätta växa.

För mer information kontakta;
Anders Tollsten
Koncernchef Coromatic
Tel: 0704 78 02 26
anders.tollsten@coromatic.se

Kenneth Berg
vd, Christian Berg
+45 30 35 23 53
keb@cberg.dk

 

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur i Norden. Coromatic säkerställer att verksamheten fungerar utan avbrott genom att ansvara för att datakommunikation och elförsörjning alltid fungerar. Företagets tjänster innebär ett helhetsåtagande från rådgivning, design och byggnation till drift och underhåll av verksamhetskritisk infrastruktur. Kunder är datahallar, sjukhus, industrier, offentliga myndigheter och huvudkontor. Företaget är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Ägare är EQT tillsammans med bolagets anställda. Under 2014 omsatte Coromatic 1 200 MSEK och hade 360 anställda.

Om Christian Berg
Christian Berg är en marknadsledande leverantör av kyla- och ventilation på den danska marknaden. Företaget har varit verksamt sedan 1965 och har idag ett starkt varumärke i branschen. Christian Berg har en geografisk närvaro över hela Danmark med kontor i Glostrup, Århus och Kolding. Bland kunderna finns både några av Danmarks största företag och verksamheter inom den offentliga sektorn.