Coromatic fokuserar på hållbar och fossilfri reservkraft

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, meddelar idag att företaget tagit fram lösningar för att driva på omställningen till en hållbar reservkraft. Företaget, som designar, bygger och driver organisationers tekniska infrastruktur, har som ett av flera verksamhetsområden att ta fram lösningar för reservkraft. Reservkraft är även ett område där Coromatic har egen tillverkning och företaget producerar både stationära och mobila reservkraftsenheter

Coromatic har en tid kunnat erbjuda steg-V-motorer för mobila reservkraftsenheter, där motortypen sedan 2019 även är ett lagkrav. Med de högeffektiva steg-V-motorer som nyligen kommit ut på marknaden erbjuder Coromatic den nu även i stationära reservkraftanläggningar.

­– Vi arbetar hela tiden med att se hur våra lösningar kan minska påverkan på klimatet, och ofta handlar det om att minska kundernas energiförbrukning. Idag är jag glad över att kunna presentera ytterligare ett initiativ genom att vi erbjuder den senaste motortekniken i våra reservkraftslösningar där så är möjligt. Genom detta gör vi det möjligt för våra kunder att gå över till ett miljömässigt hållbarare alternativ. De nya motorerna kan dessutom drivas med helt fossilfritt bränsle, vilket minskar emissionerna ännu mer och är bättre klimatmässigt då det minskar CO2-utsläppen, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.

Steg-V-motorerna är förberedda för att vara 100 procent koldioxidneutrala, när de körs på fossilfria bränslen, exempelvis HVO 100. Som ett led i att hjälpa kunderna att gå över till användning av fossilfria bränslen, kommer Coromatics serviceorganisation från och med nu att erbjuda bränslet som en del i sitt tankerbjudande. Företaget kommer även att arbeta nära kunder för att designa och införa reservkraftslösningar som kan köras på fossilfritt bränsle, även i fall där kapaciteten överstiger 700 kVA.

­Det har länge funnits en osäkerhet på marknaden om det går att lagra fossilfritt bränsle så länge som krävs för stationära reservkraftverk. Detta, i kombinationen med brist på tillräckligt effektiva steg-V-motorer, har hindrat övergången till mer hållbara alternativ för stationära reservkraftverk. Coromatic har tillsammans med kund genomfört lagringstest av fossilfritt bränsle som visar att det tål lagring under lång tid.

Även om det inte är ett lagkrav idag så är det många kunder som är intresserade av att hitta mer hållbara reservkraftslösningar. Många har dock varit osäkra just mot bakgrund av oklarheten kring möjligheterna att lagra bränslet. Med den satsning vi nu genomför på nya motorer och med det serviceåtagande vi tar kring fossilfria bränslen, hoppas vi kunna tvätta bort den osäkerhet som eventuellt finns kvar, avslutar Robin Carlsson.

*Steg-V-motorerna är utvecklade efter ett EU-direktiv som syftar till att sänka emissionsgränserna.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.

Tel: +46 703193969

Robin.carlsson@coromatic.se

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen. För mer information, vänligen besök www.coromatic.se.