Coromatic fortsätter att stärka krisberedskapen kopplat till Coronaviruset

Vi på Coromatic fortsätter, i enlighet med Folkhälsomyndigheten samt övriga myndigheters råd, att stärka vår krisberedskap och följa de restriktioner som gäller. Detta för att säkerställa en trygg arbetsplats för våra medarbetare, samt kontinuerlig drift och underhåll av våra kunders verksamhetskritiska infrastruktur.

Vi ska alla ta vårt samhällsansvar och det är nu viktigare än någonsin att de råd och restriktioner som sätts upp följs. På Coromatic har vi tillämpat flera åtgärder för att begränsa smittspridning, vilket gör att vi begränsar riskerna med att få flera medarbetare i karantän vid samma tillfälle. Våra medarbetare är fullt operativa via hemmakontor. Med Teams, Sharepoint och Outlook begränsar vi riskerna med att träffas fysiskt i större grupper.

Coromatic har just nu full bemanning och hanterar samtliga projekt, drift och serviceuppdrag, både planerade och akuta utryckningar. Våra tekniker har tydliga riktlinjer på hur de ska förhålla sig och följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten samt övriga myndigheter rekommenderar. Detta innebär bland annat att de arbetar en och en på uppdrag där så är möjligt, samt att de använder egna servicebilar till och från siter.

Vi hoppas att våra kunder har förståelse för att utryckningar kan ta något längre tid än vanligt och medföra något ökande kostnader. Förseningar kan också förekomma på leveranser och projekt. För de kunder som berörs har vi fortlöpande dialog i god tid om det skulle inträffa.

Det viktigaste för oss på Coromatic är nu att säkra att all service av våra kunders verk­samhetskritiska infrastruktur och att skydda datakommunikation och kraftförsörjning 24/7. Därför är det extra viktigt att du som kund ser över din verk­samhetskritiska infrastruktur och tar kontakt med Coromatic kring nödvändiga förbättringar och uppgraderingar.

Tillsammans är vi starkare och vi på Coromatic fortsätter vårt viktiga arbete för att våra kunder ska känna sig trygga.