Coromatic levererar prefabricerat datacenter till Nepal

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions, meddelar idag att man levererat ett nytt prefabricerat datacenter till den Nepalesiska telekomoperatören Ncell.

Datacentret ska stödja Axiata ägda Ncells omfattande utbyggnad av mobilnätet i landet. Affären, som har ett ordervärde om ca 85 miljoner kr, är en milstolpe i den globala satsning som Coromatic gjorde 2015  i och med bildandet av Coromatic International.

Redan 2011 byggde Coromatic två datacenterlösningar för Ncell i Nepal. I takt med att behovet av mobil data ökar i Nepal, har det nya datacentret högre kapacitet och är dubbelt så stort som de tidigare.

Nepal är ett av de länder i världen där behovet av mobil data ökar snabbast

— Nepal är ett av de länder i världen där behovet av mobil data ökar snabbast, och befolkningen är snabba på att utnyttja fördelarna med mobila datatjänster. För att stödja denna utveckling är vi därför nöjda att ha ytterligare ett Coromatic byggt datacenter på plats. Mot bakgrund av det ökade behovet, och både infrastrukturella och geografiska utmaningar, är det helt avgörande att våra datacenter är mycket robusta, både avseende konstruktion och teknisk beskaffenhet, säger Andras Pali, CTO på Ncell. Den förödande jordbävningen 2015 gav oss bevis på att våra datacenter som byggts av Coromatic, klarade av även de mest extrema påfrestningar.

Datacentret levereras nyckelfärdigt. Coromatic har tagit fullt ansvar för projektet, från anläggningsarbete och förberedelse av själva platsen för datacentret, till leverans av ett fullt fungerande datacenter på plats i Pokhara i Nepal.

— Vi är stolta över det förnyade förtroende som Ncell givit oss i Nepal. Det nya datacentret är ett mycket bra exempel hur vi levererar vår specialistkunskap, i kombination med en prefabricerad och robust lösning till en region med stora geografiska utmaningar, säger Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic

För mer information kontakta;
Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic
Tel: 073-317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se