Coromatic levererar avbrottsfri kraft och kyla till Rigshospitalet i Glostrup

Rigshospitalet Glostrup är Danmarks största och högst specialiserade sjukhus. Inför en utbyggnad på 20 procent av sjukhuset har de valt att anlita Coromatic som partner för design, konstruktion, underhåll samt drift av sjukhusets nya kraft- och kylanläggning.

Fakta – Rigshospitalet Glostrup 2014

  • Antal ambulansbesök: 307 080
  • Antal utskrivningar: 16 050
  • Antal sängplatser: 259
  • Dagens byggareal: cirka 100 000 kvm
  • Med utbyggnad 2020: cirka 125 000 kvm
  • Antal sängplatser 2020: 384