Coromatic levererar livsviktig reservkraft till sjukhus i Göteborg

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har fått i uppdrag att leverera en ny reservkraftslösning till Mölndals sjukhus. Avtalet, som är en totalentreprenad, är tecknat med Västfastigheter som är fastighetsägare till alla sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

På Mölndals sjukhus genomförs ett moderniseringsprojekt för att förnya sjukhuset för en framtida vård. Som en del av detta arbete fanns ett behov av att öka redundansen i reservkraften som förser sjukhuset med kraft vid ett avbrott i den vanliga elförsörjningen. Västfastigheter genomförde därför en upphandling av reservkraft där Coromatic blev tilldelat uppdraget.

– Coromatic var det företag som bäst levde upp till kriterierna i upphandlingen, säger Jenny Bratberg, projektledare på Västfastigheter. Dessutom har vi sedan tidigare goda erfarenheter av att samarbete med Coromatic då de har levererat olika lösningar för kraftförsörjning och avbrottsfri kraft till flera andra sjukhus i regionen.

Den existerande reservkraftsanläggning på sjukhuset kommer att fungera som reservkraft under byggnationen av den nya lösningen. Därefter kommer den att demonteras och göra plats för en modern och säker reservkraftsanläggning som har inbyggd redundans och som blir sjukhusets primära kraftkälla vid ett avbrott.

– Som fastighetsägare till en sjukhusfastighet är det helt avgörande att säkerställa en fungerande lösning för reservkraft då det är helt livsavgörande för verksamheten att ha tillgång till elektricitet, säger Jenny Bratberg.

Den nya reservkraftslösningen ska vara levererad och installerad i drift under hösten 2020.  Coromatic har ett helhetsansvar för hela processen, från projektering till tillverkning av reservkraftverket i sin egen fabrik till installation och driftsättning på plats i Mölndal.

–Vi levererar reservkraft till många olika branscher men vården är speciell då kraftförsörjning verkligen är en livsavgörande funktion där. Att vi då åter får förtroendet att säkra kraftförsörjningen för ett sjukhus i Västra Götalandsregionen är något som vi är stolta för, säger Robin Carlsson, affärsområdesanasvarig Critical Power, Coromatic.

Coromatic, Robin Carlsson, Head of critical power

För mer information, kontakta

Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.

Tel: +46 703193969

Robin.carlsson@coromatic.se

Om Västfastigheter
Västfastigheter är en del av Västra Götalandsregionen och en av väst Sveriges största fastighetsförvaltare. Företaget bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer. Bland Västfastigheters fastigheter finns även folkhögskolor, Göteborgs botaniska trädgård, museer, naturbruksskolor och Regionens Hus i Göteborg. För mer information, besök https://www.vastfastigheter.se.

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden.