Coromatic levererar markström till stridsplanet Saab Gripen E

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har tecknat ett avtal med försvarskoncernen Saab om leverans av markströmsaggregat till stridsflygplanet Gripen E.

Aggregaten kommer att förse stridsflygplanet med el när det står på marken och vara en integrerad komponent i de funktioner som underhåller planet när det inte är i luften, s.k. Ground Support Equipment. Markströmsaggregatet spelar en viktig roll för att säkra att Gripen E alltid är tillgängligt för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Mot bakgrund av att Gripen E alltid ska vara tillgängligt, även när normal samhällskritisk infrastruktur inte är det, ställdes det höga krav på funktionaliteten i markströmsaggregatet. Det var viktigt att ta fram en smidig mobil lösning som var enkel att flytta via lastbil eller flyg. Vidare var det viktigt för Saab att kraftlösningen uppfyller extrema krav avseende väderbeständighet då den ska fungera i temperaturer från -46 grader till +49 grader. Aggregatet ska dessutom alltid vara i bruk oavsett luftfuktighet och även i tropiska klimat. En annan viktig kravställan var att det är enkelt att handha samt att serva och underhålla.


Foto: Saab AB

– Sammantaget var det Coromatic som bäst levde upp till de krav vi hade avseende kvalitet och funktionalitet, säger Jan-Erik Jönsson Lead System Engineer för Ground Support Equipment på Saab. Kombinationen av deras höga kompetens med möjlighet till specialanpassning i egen fabrik var viktiga anledningar till att vi valde dem som leverantör av nya markströmsaggregat till Gripen E.

För att skapa en så kostnadseffektiv lösning som möjligt skulle utgångspunkten vara att utgå från en standardprodukt som gick att anpassa utifrån behoven. Coromatic, som har egen tillverkning av reservkraftverk i fabriker i Sverige, utgick från en av företagets standardprodukter och anpassade den efter de tydliga kraven från Saab.

– Gripen-planen är verkligen det yttersta exemplet på svensk teknisk spetskompetens. Att vi då får leverera en viktig komponent till stridsflygsystemet är givetvis något som vi är stolta över på Coromatic, säger Robin Carlsson, head of critical power på Coromatic.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson

+46 703193969

robin.carlsson@coromatic.se


Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen. För mer information, vänligen besök www.coromatic.se.