Coromatic och Green Mountain tecknar strategiskt partneravtal om datacenter

Coromatic, en del av E.ON-koncernen och den ledande leverantören av robusta lösningar för kritisk infrastruktur för att säkra kontinuerlig strömförsörjning och datakommunikation, har tecknat ett strategiskt partneravtal med den ledande leverantören av datacenter för colocation, Green Mountain. De två företagen har för avsikt att designa och bygga nya hållbara datacenter på den nordiska marknaden.

Green Mountain designar, bygger och driver säkra, innovativa och hållbara datacenter för colocation i Europa. De datacenter som drivs av Green Mountain är kända för energieffektivitet och säkerhet med 100% tillgänglighet. Coromatic har lång erfarenhet inom datacenterbranschen och företaget designar, bygger och underhåller kritisk infrastruktur. De två bolagen är ledande leverantörer inom sina respektive kompetensområden i Norden och har redan ett mångårigt samarbete inom kritisk kraftförsörjning. Det nya partnerskapet kommer att bredda och stärka relationen ytterligare genom att fokusera på design och byggnation av nya datacenter.

Jag är stolt och glad över att Green Mountain har valt Coromatic som partner i detta samarbete och jag ser fram emot de möjligheter som avtalet kommer att innebära. Vi kommer tillsammans att driva på den digitala tillväxten i Norden genom hållbara och energieffektiva datacenter, säger Peter Neuberg, vd för Coromatic.

Coromatic är den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur i Norden och bolaget har gedigen erfarenhet av datacenterbranschen. Vi är redan väl bekanta med Coromatics kompetens när det gäller kritisk kraftförsörjning och är glada över det här nya långsiktiga partneravtalet inom datacenter, säger Svein Atle Hagaseth, vd för Green Mountain.

Avtalet har nyligen tecknats och löper över flera år. Både Green Mountain och Coromatic har erfarenhet av partnerskap med stora nationella och internationella företag inom molntjänster, bank och finans, offentlig sektor, sjukvård och ett flertal andra branscher.

 

Coromatic och Green Mountain tecknar strategiskt partneravtal om datacenter

Svein Atle Hagaseth, Vd Green Mountain (vänster) och Peter Neuberg, Vd Coromatic (höger).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Neuberg, vd Coromatic
peter.neuberg@coromatic.se
+46 73 432 51 18

Svein Atle Hagaseth, vd Green Mountain
svein.atle.hagaseth@greenmountain.no
+14165187105
https://greenmountain.com/