Coromatic säkrar avbrottsfri kraft till vården i Region Östergötland

Coromatic, den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k Critical Facilities Solutions, ska leverera avbrottsfri kraft till Region Östergötland under fem år. Detta står klart efter att Coromatic vunnit en offentlig upphandling och tilldelats ett ramavtal för regionen avseende leverans av totalentreprenad för UPS-system (uninterruptible power supply) för avbrottsfri kraft. UPS-systemen säkerställer att elförsörjningen fortsätter att fungera vid exempelvis ett strömavbrott, något som i vården är helt livsavgörande.


Coromatic critical facilites advisory

Med ca 12 000 anställda, ansvarar Region Östergötland för merparten av sjukvården i Östergötland och specialistvård på regional nivå. I regionen finns tre sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnervisjukhuset i Norrköping samt lasarettet i Motala, dessutom driver regionen 36 egna vårdcentraler och 40 tandvårdskliniker. Alla sjukhusen står inför omfattande digitaliserings- och nybyggnadsprojekt.

Inom sjukvården pågår just nu en omfattande digitalisering

– Inom sjukvården pågår just nu en omfattande digitalisering med syfte att ge bättre vård och effektivisera vårt arbete. Med detta ökar kraven på säker elförsörjning ytterligare och det är mot bakgrund av detta som vi som första landsting i Sverige har valt att upphandla UPS-system separat. Coromatic var det företag som bäst matchade våra krav i upphandlingen, både avseende helhetsleverans, energieffektivitet och tidigare erfarenheter, säger Per-Olov Eliasson, teknikutvecklare EL på Region Östergötland.

För Region Östergötland kommer Coromatic att leverera UPS-system som en totalentreprenad med färdigkonfigurerade modulära och energieffektiva system som omfattar UPS-enheter, ventilreglerade batteripaket, lågspänningsställverk, kapslade centraler och kabelarbeten. En modulär lösning förenklar servicen, gör det enkelt att lägga till fler UPS:er om behoven ökar samt byta ut enheter vid fel, utan att det påverkar verksamheten.

Lång erfarenhet av att säkerställa att sjukhus

Coromatic har lång erfarenhet av att säkerställa att sjukhus och övriga vården kan driva sin verksamhet utan avbrott, både i Sverige och i resten av Norden. Företaget har sedan tidigare levererat kraftsystem och service till Universitetssjukhuset i Linköping men även till exempelvis Södersjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Rigshospitalet Glostrup i Danmark.

– Genom att upphandla avbrottsfri kraft separat visar Region Östergötland med eftertryck vikten av att säkerställa att vården ska fungera utan avbrott. I takt med olika digitaliseringsprojekt i vården runt om i Sverige är jag övertygande om att vi kommer att få se fler exempel på detta. Utan avbrottsfri elförsörjning fungerar inte vården. Vi är därför mycket hedrade av att ha fått förtroendet att säkerställa att Region Östergötlands vård fungerar utan avbrott, säger Robin Carlsson, ansvarig för critical power på Coromatic.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson, Head of Critical Power, Coromatic.

Tel: +46 703193969

Robin.carlsson@coromatic.se

Om Coromatic

Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

 

Coromatic har drygt 530 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.