Coromatic säkrar data- och kommunikationsnätverken på den gigantiska forskningsanläggningen ESS

Coromatic, den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k Critical Facilities Solutions, meddelar att företaget har valts som leverantör av det fysiska data- och kommunikationsnätverket till European Spallation Source (ESS). Anläggningen som för närvarande är under uppförande i Lund, är idag ett av de största infrastrukturprojekten inom forskning och teknik.

ESS, som har en byggbudget på 1,8 miljarder euro, kommer att bli en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

Foto: ESS

Anläggningens unika möjligheter kommer att överträffa och samtidigt komplettera de existerande neutronkällorna. ESS kommer att ge nya möjligheter till forskning och skapa underlag för nya vetenskapliga upptäckter inom områden som exempelvis material och biovetenskap, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik.

Eftersom en stor mängd forskare kommer att använda anläggningen så är ett säkert och helt redundant datanätverk en mycket viktig del för ESS. Coromatic vann uppdraget att installera det fysiska data- och kommunikationsnätverket efter en offentlig upphandling.  Sedan tidigare har Coromatic designat och byggt det komplexa datanätverket i Max IV-laboratoriet, också det i Lund.

European Spallation Source är ett pan-europeiskt projekt med 15 medlems och observatörsländer, med Sverige och Danmark som värdländer. När anläggningen är i fullt bruk kommer årligen mellan 2000 och 3000 gästforskare från universitet, forskningsinstitut och industrin att genomföra olika experiment.

– ESS är den andra toppmoderna forskningsanläggningen i Lund som Coromatic är en del av. Anläggningen ligger i samma geografiska område som vår kund Max IV. Att Coromatic har fått i uppdrag att säkra den verksamhetskritiska infrastrukturen av båda dessa anläggningar är naturligtvis mycket hedrade och understryker vår kompetens inom området, säger Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions på Coromatic.

För mer information om European Spallation Source, vänligen besök europeanspallationsource.se.

För mer information, kontakta

Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions på Coromatic

Tel: +46 73 317 38 02

Thomas.wunger@coromatic.se

www.coromatic.se

Om Coromatic

Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 530 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.

Besök oss på www.coromatic.se.