Coromatic säkrar driften för Lunds nya forskningscenter

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions, meddelar idag att MAX IV-laboratoriet, en del av Lunds Universitet, har valt Coromatic som sin partner för att bygga säker tillgänglighet till datakommunikation för sitt nya forskningscenter MAX IV och den nya s.k. lagringsringen som nu byggs. MAX IV invigs och tas i bruk av forskare den 21 juni 2016.


Thomas Wunger citat MAX IV-laboratoriet

Molekylära strukturer

MAX IV blir den mest moderna synkrotronljusanläggningen i världen och här kommer forskare att kunna undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än vad man tidigare kunnat göra.

I MAX IV-laboratoriet kan forskare från hela världen inom många forskningsområden göra nya upptäckter inom exempelvis materialvetenskap, medicin och miljöforskning. Tillgänglighet till datakommunikation är helt avgörande för att forskarna skall kunna genomföra sina studier.

Coromatics inledande uppdrag handlar om att konsultera MAX IV-laboratoriet kring hur de ska designa och bygga den verksamhetskritiska datakommunikationen på anläggningen, för att säkerställa att forskning kan bedrivas utan avbrott. Steg två av uppdraget handlar om att bygga en nätinfrastruktur, inklusive ett fibernät, för hela MAX-labs område för effektiv kommunikation och tillgänglighet.

Byggnation av två kompletta och helt redundanta datacenter

Inom ramen för detta arbete ska Coromatic även designa och bygga två kompletta och helt redundanta datacenter inklusive elinstallation, kyla och fysisk infrastruktur så som rack, brandskydd och strömlister. Byggnationen av lösningen sker etappvis vartefter den nya anläggningen färdigställs.

– Att datakommunikationen fungerar är verksamhetskritiskt och för att MAX IV-laboratoriet ska vara den forskningsplats i världsklass som det varit under 30 år, säger Darren Spruce, IT-ansvarig på MAX IV-laboratoriet. Coromatics helhetserbjudande och djupa kompetens kring rådgivning, design och byggnation, samt deras höga servicenivå var avgörande faktorer varför vi valde att samarbeta med dem.

Fullt utbyggt räknar vi med att ta emot drygt 2000 forskare om året från hela världen och i detta arbete är tillgängligheten till datakommunikation helt avgörande för framgångsrik forskning.

Design och byggnation för att säkra datakommunikationen är inledd och skall vara klart till invigningen i juni 2016. När anläggningen är byggd ansvarar Coromatic för service av datacentren och datakommunikationsnätet.

— Vi är glada att MAX IV-laboratoriet har gett oss förtroendet att designa, bygga och säkra all kritisk datakommunikation för den nya forskningsanläggningen, säger Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic. Arbetet är komplext så till vida att datakommunikation från början är centralt för att över huvud taget kunna bygga den nya synkrotronljusanläggningen.

För mer information, kontakta;
Thomas Wunger
Landschef Sverige, Coromatic
073-317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se
 

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 500 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 40 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.

Om MAX IV-laboratoriet
MAX IV-laboratoriet öppnade för användare 1987. Den befintliga anläggningen består av tre s.k. lagringsringar, MAX I-III, som är i drift fram till december 2015. På MAX IV, som tas i drift den 21 juni 2016, kommer det finnas två lagringsringar, en stor och en mindre.

Den stora ringen kommer att ha en omkrets på 528 meter, dvs i storlek med Colosseum i Rom. Den mindre ringen kommer ha en omkrets på 96 meter. Fullt utbyggd kommer hela MAX IV-anläggningen att ha plats för ett trettiotal strålrör.

I linjäracceleratorn sätter man fart på elektroner så de närmar sig ljusets hastighet. De förs sedan in i lagringsringen där man böjer deras bana med hjälp av magneter. Vid avböjningen avger elektronerna synkrotronljus som är ett oerhört intensivt ljus över ett brett våglängdsintervall. Ljuset leds ut till forskningsstationerna genom särskilda strålrör och det är här som själva experimenten sker.

MAX IV har flera finansiärer som bidrar till olika delar. Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt ytterligare 11 svenska universitet bidrar till anläggningen. Lunds universitet är värduniversitet för anläggningen.