Coromatic säkrar upp Skåne vid strömavbrott

I slutet av januari besiktningsgodkändes en ny reservkraftsanläggning i Malmö. Det är E.ON Värmekraft som, tillsammans med Coromatic, byggt en anläggning som vid en storstörning lokalt kan stötta återuppbyggnaden av elnätet i Skåne.

E.ON Värmekraft i Malmö har två gasturbiner som ska kunna förse delar av det skånska elnätet med el vid avbrott och störningar. Utmaningen är att den ena gasturbinen varit beroende av ett fungerande elnät för att kunna starta.

Den nya leveransen består av två containermonterade dieselaggregat och högspänningsställverk, vilka tillsammans förser gasturbinens startmotor med tillräcklig kraft för att kunna starta upp den gasturbin som tidigare saknat sådan förmåga. Dieselaggregaten har en effekt på drygt 4 100 kilowatt vilket motsvarar effektbehovet hos cirka 400 villor, eller två mindre tätorter.

En enorm teknisk utmaning

— Projektet har inneburit en enorm teknisk utmaning, det är det största enskilda belastningsobjekt vi någonsin förhållit oss till och den kräver enorm kraft i alla led. Men utmaningar är till för att lösas, nu känner vi oss fullt trygga i att gasturbinen kan startas upp direkt vid behov, säger Thomas Wunger, Sverigechef på Coromatic.

Gasturbinen används inte kontinuerligt utan ska kunna stötta elnätet vid störningar. Från att aggregaten startar är gasturbinen igång och kan mata ut kraft i näten inom loppet av några minuter.

Svenska Kraftnät som äger stamnätet i Sverige är kravställare och i egenskap av elberedskapsmyndighet den som initierat anläggningen. Svenska Kraftnät har ett antal liknande anläggningar runt om i Sverige som startas upp för att säkra Sveriges elförsörjning i kritiska situationer.

— Den nya reservkraftsanläggningen är en nyckelkomponent i vår anläggning. Tillsammans med Coromatic har vi lyckats utnyttja kraften så att lösningen optimerats och att hårda krav från både Svenska Kraftnät och från oss nåtts, säger Emma Ekdahl, projektledare på E.ON Värmekraft.

För mer information kontakta;
Thomas Wunger
Sverigechef på Coromatic
+46(0) 733 17 38 02
thomas.wunger@coromatic.se

Emma Ekdahl
Projektledare E.ON Värmekraft
+46(0) 705 88 28 40
emma.ekdahl@eon.se

 

Om Coromatic
Coromatic är nordisk marknadsledare på att leverera lösningar för kritiska anläggningar för att garantera verksamhetens kontinuitet. Vi ser till att våra kunder kan lita på verksamhetskritisk infrastruktur. Vi erbjuder tillförlitlig verksamhet dygnet runt, veckans alla dagar, under hela livscykeln.

Coromatic ägs av EQT tillsammans med ledningen och medarbetarna. 2014 hade Coromatic en omsättning på ca 1,2 miljarder SEK med, i genomsnitt, 360 medarbetare i fyra länder. Coromatic-koncernens huvudkontor ligger i Bromma utanför Stockholm.